Pakkeløsninger skal reducere tryksår
Klinisk sygeplejespecialist Birgitte B. Skovgaard har i forbindelse med arbejdet med retningslinjen for tryksår fået lavet en tegning, der viser, hvordan care bundles skal spænde et sikkerhedsnet af evidensbaserede indsatser under borgerne.

Pakkeløsninger skal reducere tryksår ‘Care bundles’ er afgørende i ny retningslinje for forebyggelse af tryksår. Meningen er at samle evidensbaserede indsatser i en pakke, som sundhedsfaglige kan bruge i mødet med med borgere, der er i risiko for at udvikle tryksår.

En samling af indsatser, der alle enkeltvis har vist sig at have en effekt i forebyggelse af tryksår.

Det er den primære betydning af det engelske begreb ‘care bundles’, som er en afgørende del af den nye nationale kliniske retningslinje for forebyggelse af tryksår.

Birgitte B. Skovgaard er klinisk sygeplejespecialist fra Regionshospitalet Silkeborg og har været hovedansvarlig for at skrive retningslinjen, der er den første af sin art i dansk kontekst. Hun ser care bundles som det helt rette tiltag til at forebygge tryksår både blandt patienter i kommuner og på hospitaler. Denne pakke med handlinger skal ifølge retningslinjen danne grundlag for individuelle vurderinger af borgerne i forebyggelse af tryksår.

»Forebyggelse af tryksår er meget kompleks. Vi kan ikke gå ind og sige: ‘Tilbyd denne pakke til alle som er i risiko for at udvikle tryksår’. Meningen med care bundles er at spænde et sikkerhedsnet af evidensbaserede indsatser ud under borgerne, hvorefter et fagligt skøn og en individuel vurdering af borgeren kan finde frem til de indsatser, der vil være bedst i netop denne borgers situation. Når man standardiserer med udgangspunkt i en retningslinje, skal man også tilpasse indsatserne til den enkelte borger,« forklarer Birgitte B. Skovgaard.

Fra internationale erfaringer antager Birgitte B. Skovgaard, at implementeringen af care bundles kan skabe højere kvalitet, end der hidtil har været i det danske sundhedsvæsen.

»Evidensen viser, at der er synergi i at samle evidensbaserede indsatser i care bundles, og tilbyder man det til alle borgere, tyder evidensen på, at man kan mere end halvere forekomsten af tryksår,« siger hun.

Care bundle i lokal kontekst

Men hvordan finder man i praksis ud af, hvordan et care bundle skal se ud, så metoden kan blive implementeret. Det er ikke sådan lige til at forklare, for der er ikke én løsning på det. Det vigtige er, at care bundles udvikles, så de kan indfries i den lokale kontekst med de indsatser, der er mulige.

»Her er det vigtigt, at ledelsen og specialister kommer på banen, hvor jeg tænker, at den nye viden skal oversættes og gøres konkret til sin egen praksis,« siger Birgitte B. Skovgaard.

Hun nævner som eksempel, at der bør lave en systematisk indsats til borgere med diabetes. Det er en gruppe, der er i øget risiko for at udvikle tryksår, og der kan ledelse og specialister tilrettelægge en struktur, således at alle kommunens borgere med diabetes bliver tilbudt en specifik pakke med indsatser.

Læs også: Ny retningslinje skal sikre bedre forebyggelse af tryksår

I praksis kan det betyde, at når en sundhedsfaglig er i kontakt med en borger med diabetes, skal den sundhedsfaglige være observant i forhold til, om borgeren har de rette forhold, der kan nedsætte risikoen for at udvikle tryksår. Indsatserne skal derfor også udvælges ud fra borgerens helhedssituation.

Sidder borgeren i kørestol, kan en indsats være, at der er systematisk tværfagligt fokus på størst mulig trykfordelingsareal og mindst mulig vævsforskydning hos borgere, der har nedsat mobilitet og/eller sensibilitet. Det kan også være, at borgeren er underernæret, og så skal der sættes ind med en indsats, der går på at sikre, at borgeren får en god kost med nok proteiner, så risikoen for tryksår mindskes.

Individuel behandling er vigtig

Sårkonsulent i Aarhus Kommune Jane Hampton har siddet med i arbejdsgruppen, der har fundet frem til den nye retningslinje. Hun har holdt øje med erfaringerne med care bundles fra udlandet de seneste år, og hun synes, at det er godt, at retningslinjen med care bundles får et fokus på den individuelle handling. For det giver sundhedspersonalet mulighed for at kigge på viften af muligheder og derefter tilrettelægge indsatserne.

»Mange gange er det meget standardiseret, hvor alle borgere får det samme tilbud. Hvis vi har mere fokus på care bundles med en samling af forskellig indsatser, får vi bedre mulighed for at tilbyde en mere individualiseret behandling,« siger hun.

I de halvandet år arbejdsgruppen har eksisteret, mener Jane Hampton, at noget af det vigtigste, de er kommet frem til, netop er at der skal tages individuelle hensyn. For selvom det kommunale sundhedspersonale føler, at de gør det, tror Jane Hampton ofte ikke, at borgerne har samme opfattelse.

»Vi er for hurtige til at sige til borgerne, at ‘nu skal du vendes hver anden time i sengen for at undgå tryksår’, uden at vi egentligt ser efter effekten på huden. Det kan være, at det er tilstrækkeligt at vende borgeren hver fjerde time, hvilket vil kunne sikre en bedre nattesøvn. Vi skal blive bedre til at inddrage borgerne i deres ønsker, selvom det kan ende med et kompromis, hvor man må give sig lidt på sin sundhedsfaglighed. For det vigtigste er, at borgeren er med på indsatsen, hvis den skal lykkes,« siger Jane Hampton.

Bredere og mere struktureret indsats

I Aarhus oplever Jane Hampton, at indsatsen med tryksår lidt foregår ad hoc. Og når der er tegn på tryksår hos borgere, tænker personalet ofte på hjælpemidler frem for ernæring eller mobilitet. Her kan care bundles være en hjælp til at tænke på en bredere indsats.

»Care bundles kan give noget struktur til de forskellige indsatser. De unge borgere, der grundet et handicap sidder i kørestol har f.eks. helt andre behov end en borger på 80 år, der bruger det meste af sin dag i sin lænestol. På den måde kan personalet lave en individualiseret forebyggelse, der tager hensyn til et spænd af indsatser. Forhåbentligt vil vi på den måde kunne reducere antallet af tryksår og se færre dybere tryksår,« siger Jane Hampton.

Øget arbejdsbyrde

En vigtig ting at have for øje, når care bundles skal implementeres, er ifølge Birgitte B. Skovgaard, at det i en periode vil medføre en større arbejdsbyrde.

»Det vil medføre en ændring i arbejdsgangen, og sammen med den vil der i en periode være en øget arbejdsbyrde, for det tager tid at implementere langsigtet, hvor målet er at sikre en fastholdelse af praksis,« siger hun.

Dog tror hun på, at den øgede arbejdsbyrde vil komme tilbage som faglig gejst.

»Et nyt fokus på forebyggelse af tryksår kan give mulighed for at italesætte og arbejde i dybden, så personalet bedst kan løse denne opgave. Vi sundhedsfaglige kan godt lidt at se, når en indsats giver en effekt i praksis – at booste den faglige kvalitet giver fornyet energi. Derudover er der selvfølgelig gevinsten for den enkelte borger og samfundsøkonomien, hver gang et tryksår bliver forebygget,« siger hun.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.