Overenskomstforlig på kommunalområdet prioriterer sosu’er
»Det giver det god mening, at man har prøvet at adressere så mange ressourcer, man kunne skære ud til netop sosu’erne. Det er et tydeligt signal om, at parterne har gjort, hvad de kunne for sosu'erne,« siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg om den nye overenskomstaftale på det kommunale område.

Overenskomstforlig på kommunalområdet prioriterer sosu’er Ny overenskomstaftale på det kommunale område giver et tydeligt signal om, at parterne har gjort, hvad de kunne for sosu'erne, siger sundhedsøkonom Jakob Kjellberg.

Mandag morgen kunne KL og forhandlingsfællesskabet efter næsten tre dages intense forhandlinger præsentere en treårig overenskomstaftale på det kommunale område. Den byder på lønstigninger på 5,02 pct. for de kommunale medarbejdere over de næste tre år, en rekrutteringspulje på sundheds- og ældreområdet og en lavtløns- og ligelønspulje.

»Vi gik ikke bare ind for at sikre reallønnen. Vi gik ind for at forbedre den for FOA’s medlemmer. Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes for os at sikre lønstigninger trods et ekstremt svært udgangspunkt med corona og økonomisk usikkerhed,« siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

Professor i sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE bider mærke i forligets fokus på sosu’erne.

»Vi står med en kæmpe udfordring på sosu-området, hvor det på mange måde er gået den forkerte vej f.eks. med flere ufaglærte. Derfor giver det god mening, at man har prøvet at adressere så mange ressourcer, man kunne skære ud til netop sosu’erne. Det er et tydeligt signal om, at parterne har gjort, hvad de kunne for sosu’erne, inden for de penge der er. Om det er nok, og om vi når i mål, er en anden diskussion,« siger Jakob Kjellberg.

Signal til sosu’er

Sundhedsøkonomen vurderer, at lønstigningerne er forholdsvis moderate – de holder reallønnen med et lille plus, og forliget følger de rammer, forhandlingsparterne kan agere ud fra. Det bliver ifølge ham ikke en overenskomst, man vil citere i de næste 20 års forskning på løndannelsen på det kommunale arbejdsmarked.

»Vi har hele tiden vidst, at vi ikke kunne honorere alle de ønsker, som medarbejderne kom med bl.a. ift. økonomien. Men jeg synes, at vi sammen har udvist ansvarlighed og har nået et resultat, der sikrer, at det fortsat er attraktivt at være på en af de kommunale arbejdspladser og hver dag yde en uundværlig velfærd til borgerne,« siger Michael Ziegler (K), formand for KL’s Løn- og Personaleudvalg.

Jakob Kjellberg mener, at aftalen gør en forskel i den forstand, at den er et signal om, at man anerkender, at afkastet på en sosu-uddannet ikke er fantastisk.

»Det kan godt være, at vi mangler sygeplejersker og andre faggrupper i sundhedsvæsenet, men vi kommer til at mangle endnu flere sosu’er i fremtiden. Man kan diskutere, hvor meget man kan kan rekruttere på løn, men det kan betyde noget. I betragtning af de udfordringer vi kigger ind i med rekruttering af sosu’er, synes jeg bestemt, at man kan unde sosu’erne lidt mere, selvom det ikke er store beløb i overenskomstforliget,« siger Jakob Kjellberg.

Seniorfokus vil gå igen i fremtidige aftaler

I overenskomstaftalen er der også en aftale om seniorer. Her blev parterne enige om at lave et partnerskab på seniorområdet, som skal skabe en ny praksis for, at flere skal have et godt – og længere – seniorarbejdsliv.

»Når man får folk til at arbejde så længe som muligt, er det blot en anden måde at sørge for at undgå personalemangel på. Man står og kigger ind i, at vi skal arbejde, til vi bliver 70 eller endnu ældre, og på sundhedsområdet og blandt sosu’er er det svært at opretholde en tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet ved de 65 år. Hvis tingene skal hænge sammen, skal der gøres et eller andet, så den faktiske tilbagetrækning vil flytte sig aldersmæssigt opad. Derfor er der et særligt fokus på seniorer, og det vil der også være i de næste mange overenskomster,« siger Jakob Kjellberg.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.