Foto: Lasse Kofod og Aarhus Kommune

Mere cykling i hverdagen giver en grønnere, sundere og sjovere by  Cykling er samfundets schweizerkniv. Uanset problem – det være sig sundhed, klima, miljø eller trængsel – vil mere cykling bidrage til løsningen, skriver sundhedsrådmand og landsformand for Cyklistforbundet. 

Hvem husker ikke Povl Kjøllers hyldestsang til cyklen?

»Jeg er så glad for min cykel, Jeg kommer hurtigt langt omkring. Og det er fordi på en cykel, Går det let som ingenting.«

Samfundet sparer otte kroner på sundhedsudgifter pr. cyklet kilometer

Selvom sangen snart har 50 år på bagen, holder budskabet stadigvæk. Cyklen er et af de bedste, sundeste og grønneste transportmidler, vi har. Og i en tid med stigende benzinpriser giver det endnu bedre mening at vælge cyklen som sit foretrukne transportmiddel.

Cykling er samfundets schweizerkniv. Uanset problem – det være sig sundhed, klima, miljø eller trængsel – vil mere cykling bidrage til løsningen. Især i forhold til sundhed: Transportministeriet har fået beregnet, at samfundet sparer otte kroner på sundhedsudgifter pr. cyklet kilometer.

Det giver så meget mening at vælge cyklen som det foretrukne transportmiddel. Hvem kan ikke nikke genkendende til den travle hverdag, hvor man ikke lige får bevæget sig så meget, som man gerne ville. Her kan cyklen tælles med som en del af den daglige motion. Og cyklen kan dermed være med til at fremme vores sundhed og trivsel.

Cykelhandlingsplan

I Aarhus dyrker halvdelen af aarhusianerne ikke idræt eller anden form for motion i fritiden. Og cirka hver femte over 16 år er direkte inaktiv. Det betyder desværre, at alt for mange rammes af livsstilssygdomme, som både kan ramme fysisk, men også mentalt. Kan vi få flere til at cykle mere, vil det have en positiv effekt på den generelle folkesundhed. Og hvordan gør vi så det?

I kommunerne kan vi gøre mange ting. Nemlig sikre så gode rammer for cyklisterne, så de ikke skifter over til eksempelvis bilen. Vi kan eksempelvis lave gode og brede cykelstier. Vi kan sikre gode, sammenhængende rutenet med eksempelvis supercykelstier som her i Aarhus.

Og vi kan hjælpe til med at sørge for, at der er rigelig med sikker cykelparkering. Alt sammen noget, som vi har arbejdet intensivt med i Aarhus, siden byen fik en cykelhandlingsplan i 2017. Og arbejdet fortsætter.

Egentlig bærer glæden ved at cykle lønnen i sig selv, men der er behov for et venligt puf for at få folk til at ændre transportvaner

Vi er nødt  til at fremme cyklen som transportvalg. Det kan ikke nytte noget, at strukturerne ikke skaber nok valgmuligheder for at ændre sine transportvaner.

Venligt puf

Gode cykelstier gør det ikke alene. Vi er også nødt til at se på de økonomiske incitamenter for at vælge cyklen. Egentlig bærer glæden ved at cykle lønnen i sig selv, men der er behov for et venligt puf for at få folk til at ændre transportvaner. Et sådan puf kunne være at sænke grænsen for befordringsfradrag for cykelpendlere til seks kilometer om dagen i stedet for de 24 kilometer som i dag. Eller at gøre det skattefrit, hvis en virksomhed vil investere i medarbejdernes sundhed ved at give dem et økonomisk skulderklap for at cykle.

Vi skal også have børnene tilbage på cyklen. De vil gerne og kan mere, end mor og far tror. At være selvtransporterende til og fra skole bidrager til den daglige motion – men det øger også trivslen, giver selvtillid, og det forbedrer børnenes evner til at koncentrere sig. Derfor skal vi sætte ind med cykelfremme blandt vores børn og unge gennem leg og bevægelse.

Og vi skal sørge for, at der er gode, sikre skoleveje, så vores børn i langt højere grad bliver selvtransporterende til og fra  skole. Her er det vigtigt, at vi kommer i dialog med forældrene og hjælper dem med som minimum at ‘slippe serviceniveauet’ og allerhelst selv cykle foran som det gode eksempel, så vi på den måde får børnene op på cyklen.

Stort, grønt plus

Ikke nok med det er cyklen en grøn løsning. Det vidste Povl Kjøller allerede i halvfjerdserne, da han skrev cykelsangen:

»En cykel larmer ikke og bruger nul benzin, En cykel oser ikke som andre oliesvin,« sang han.

Hver eneste gang vi vælger cyklen frem for bilen, kan vi sætte et stort, grønt plus i CO2-regnskabet, hvilket i sidste ende kommer til glæde og gavn for os alle sammen.

Mere cykling i hverdagen giver en grønnere, sundere og sjovere by.

Derfor vil Aarhus Kommune og Cyklistforbundet indgå et partnerskab for at fremme cyklismen for alle aarhusianere. Et partnerskab, hvor vi bl.a., via foreningsdannelse og flere lokale cykelfællesskaber, vil samarbejde om en aktiv seniortilværelse, hvor vi fastholder de ældre på cyklen og forebygger de aldersbetingede uheld. Vi vil også i fællesskab lave events om cykling i Aarhus – for dels at fremme cyklen som transportvalg – men også som et led i at få mere bevægelse ind i aarhusianernes hverdagsliv – for alle aldre og familier.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.