Mens vi venter på planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

Mens vi venter på planen for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen Der er brug for én samlet rettesnor, så alle sundhedsaktørerne trækker i samme retning til gavn for patienterne, skriver Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner.

Et mere nært og sammenhængende sundhedsvæsen. Begrebet har efterhånden mytologisk betydning i sundhedskredse – på trods af at arbejdet langt fra er i mål. Grundlæggende skal regioner, kommuner, praktiserende læger og stat finde de gyldne løsninger, som sikrer, at danskerne får sundhedsbehandling af høj kvalitet og føler sig trygt og kompetent gelejdet gennem sundhedssystemet – uanset om man møder op på hospitalet, hos sin praktiserende læge, i et kommunalt sundhedstilbud eller flere af stederne.

Sundhedsministeren har varslet en storstilet plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og senest skulle planen være fremlagt her i foråret. Der er behov for den, så nu satser vi i regionerne på, at planen ser dagens lys efter sommerferien. Vi har brug for én samlet rettesnor, så alle sundhedsaktørerne trækker i samme retning til gavn for patienterne.

Regionerne i fuld gang

Men mens vi venter på planen, er det nødvendigt, at alle parter gør sit. I regionerne er vi i fuld gang. Senest har vi i slutningen af maj sammen med Praktiserende Lægers Organisation lanceret et vigtigt element i det nære sundhedsvæsen: Kommuner skal fremover kunne købe ’opgavepakker’ hos de praktiserende læger, så den enkelte kommune bedre kan hjælpe sårbare patienter. Det kan f.eks. handle om at sikre bedre hjælp til ældre, kronisk syge og udsatte borgere, ved at de praktiserende læger i højere grad kan træde til ved de kommunale akutfunktioner og i hjemmesygeplejen. Eksempelvis kan en praktiserende læge sammen med kommunen hjælpe en ældre borger på plads i en ældrebolig eller på et plejecenter.

’Pakkerne’ skal sammensættes ud fra, hvad der er behov for i den enkelte kommune, for det giver ingen mening med en one size fits all-model. Forskellige behov kalder på forskellige løsninger, men fælles er, at rigtig mange ældre og kronisk syge kan hjælpes rigtigt godt i eget hjem – de skal have masser af støtte, og det kan kommunerne ofte sørge for, hvis regionen og en praktiserende læge hjælper til.

Ingen kompromis med kvaliteten

Planen med ’opgavepakker’ er et af mange billeder på, at regionerne kan og vil gøre en indsats uden for hospitalerne. Vi skal væk fra den gammeldags tankegang om, at patienten altid skal komme til hospitalet. Kontroller og behandlinger kan ofte være mindre forstyrrende for en ældre borger, hvis det foregår i eller tæt på eget hjem, og hospitalernes specialister er ikke bundet af en hospitalsmatrikel. Men, og det er vigtigt: Når vi i regionerne gerne vil sende specialisterne mere ud af hospitalerne, forudsætter det, at staten ikke opfinder et nyt styringsregime, som kun opfordrer til mere aktivitet inde på hospitalerne. Selvfølgelig skal der være en grad af styring, men hospitalerne skal sættes mere fri – så de kan bidrage aktivt til at binde sundhedsvæsenet bedre sammen.

Hvis flere sundhedsopgaver skal løses uden for hospitalerne, og hvis patienten f.eks. skal behandles i eget hjem via telemedicin, må vi endelig ikke gå på kompromis med kvaliteten. Hospitalerne er underlagt skrappe kvalitetsstandarder, som sikrer patienterne dygtig behandling, og det er vi glade for. Men hvad med sundhedsindsatsen i kommunerne? Vi støtter op om, at Sundhedsstyrelsen fastlægger kvalitetsstandarder for det kommunale sundhedsvæsen, så danskerne kan vide sig sikre på højtkvalificeret behandling, uanset om de tilses i den kommunale eller regionale sektor. Et mere sammenhængende sundhedsvæsen kan kun lade sig gøre, hvis der er høj kvalitet over hele linjen.

Vi ser frem til ministerens plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, og mens vi venter, knokler vi i regionerne på for at hjælpe endnu flere patienter, understøtte praktiserende læger og kommuner og binde sundhedsvæsenet bedre sammen.

Skriv kommentar