Livslang læring skaber sammenhæng i sundhed KL har netop fremlagt ti vigtige fokusområder i arbejdet med at skabe ’Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder’. Udspillet er et fint oplæg til diskussion, men uddannelse kunne med fordel fylde mere på indholdssiden. Løbende opdatering af viden, kompetencer og færdigheder er vigtige redskaber i et trængt kommunalt sundhedsvæsen.

Krav og forventninger til de centrale velfærdsinstitutioner forandrer sig med stor hastighed. Øget kompleksitet i opgaven og accelererende digital udvikling er nye grundvilkår. Hertil kommer, at det mange steder er vanskeligt at rekruttere og fastholde medarbejdere på sundhedsområdet.

En del af svaret på udfordringerne er livslang uddannelse. Sundhedspersonalets grunduddannelse skal løbende suppleres af praksisnær og forskningsbaseret efter- og videreuddannelse, der ruster dem til at løse opgaverne i fremtidens sundhedsvæsen.

Derfor anbefaler vi fra Metropol, at der nationalpolitisk bliver taget initiativ til at sikre finansiering af kompetenceudvikling til sundhedspersonalet i den kommunale sektor, så der sikres en høj og ensartet kvalitet i de kommunale tilbud – uanset hvor man bor i landet.

Stærk faglighed og tværfaglighed er nøglen til bedre børneliv

I KL’s udspil  ’Bedre sammenhæng for borgere og virksomheder’ fremgår det at: ’Alle børn skal godt på vej i livet – øg den sociale mobilitet’. Vi er meget enige og hilser de tværfaglige og tværsektorielle initiativer, der bliver søsat rundt om i landets kommuner velkommen. Det er afgørende, at samarbejdet mellem bl.a. jordemødre på hospitaler, de kommunale sundhedsplejersker, pædagoger i dagsinstitutioner, lærere i folkeskolen og sagsbehandlere på børneområdet styrkes, hvis målet skal nås.

Initiativerne kan med fordel implementeres som organisations- og kompetenceudviklingsforløb, der sikrer sammenhængende arbejdsgange og kommunikation på tværs af fag og sektorer og kompetenceudvikler de fagprofessionelle, så de står stærkt i deres egen faglighed samtidig med at deres evne til at arbejde tværfagligt bliver styrket.

Metropol anbefaler, at de kommunale initiativer understøttes mere proaktivt, f.eks. i form af nationale programmer, der understøtter implementering af systematiske og forskningsbaserede organisations- og kompetenceudviklingsforløb tilpasset de lokale forhold i de enkelte kommuner. Målet er, at alle børn skal godt på vej i livet.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.