Rådgivningshuset Fokus' fire rådgivere. Fra venstre mod højre er det Lisette Fagerbo, Pernille Helveg Povlsen, Charlotte Køhlert og Ida Jørgensen.

Lejre etablerer rådgivning udenfor rådhuset Anonym rådgivning skal tiltrække nye målgrupper til kommunens tilbud om hjælp samt styrke forebyggelsen. »Det har en kæmpe psykologisk betydning for nogle borgere, at de ikke skal på rådhuset og bestille tid«, siger udvalgsformand.

Voksne borgere i Lejre Kommune har siden januar haft mulighed for at opsøge hjælp anonymt på rådgivningshuset Fokus.

Rådgivningen har til huse i en af kommunens bygninger, men er placeret et stykke fra rådhuset i Hvalsø – og det er helt bevidst.

»Det har en kæmpe psykologisk betydning for nogle borgere, at de ikke skal på rådhuset og bestille tid først eller trække et nummer i Borgerservice, men bare kan komme direkte ind fra gaden,« siger Birgitte Schytte (K), formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre.

Hun håber, at rådgivningshuset også vil tiltrække ressourcestærke borgere, som ikke har en sag ved kommunen.

»Hvis vi investerer i forebyggelse, kan vi være med til at undgå, at problemerne accelerer og sætter gang i en kædereaktion af nye problemer. Man behøver ikke at være hjemløs eller udsat for vold i familien for at komme på Fokus,« understreger hun.

Overraskede forskelligt, hvad folk kommer med

Målet ser foreløbig ud til at lykkes. 

I hvert fald har to af de faste medarbejdere i Fokus socialrådgiver Pernille Povlsen og socialpædagog Lisette Fagerbo mødt en bredere målgruppe, end de plejer at møde på rådhuset:

»Vi er blandt andet blevet opsøgt af forældre, som var bekymrede for misbrug hos deres barn,« siger Pernille Povlsen.

»Der var tale om ressourcestærke borgere, som normalt ikke har brug for kommunen, men i dette tilfælde gerne ville have rådgivning. Vi har også haft besøg af flere unge, som havde brug for hjælp til at finde rundt i UU-systemet. Det er overraskende forskelligt, hvad borgerne kommer med af spørgsmål,« siger Pernille Povlsen.

Hjælp på tværs af sektorer

Medarbejderne på Fokus er erfarne sagsbehandlere, der kan rådgive på tværs af sektorer.

»Første gang en borger opsøger os, er vi to om samtalen for at sikre, at vi kan tilbyde en bred vifte af muligheder for hjælp, for problemerne hænger ofte sammen,« siger Lisette Fagerbo.

En borger kan for eksempel få hjælp til at komme til bunds i sin e-Boks og overblik over sin økonomi samt vejledning til at få relevant støtte og hjælp i og udenfor kommunen.

»En del kan vi klare på stedet, fordi vi både har personale med indsigt i lovgivningen og medarbejdere med pædagogisk baggrund. Vi kan for eksempel henvise til misbrugsbehandling på stedet. I andre tilfælde kan vi henvise til yderligere støttende foranstaltninger hos vores kolleger i kommunen,« fortæller Pernille Povlsen.

»Det har en kæmpe psykologisk betydning for nogle borgere, at de ikke skal på rådhuset og bestille tid først eller trække et nummer i Borgerservice, men bare kan komme direkte ind fra gaden,« siger Birgitte Schytte (K), formand for Udvalget for Social, Sundhed og Ældre.Foto: Lejre Kommune

Fokus’ medarbejdere kan desuden tilbyde individuel samtaleforløb og arbejder på at etablere gruppeforløb for borgere med problematikker som angst.

Formand fik selv hjælp

For udvalgsformand Birgitte Schytte har det været vigtigt med etableringen af rådgivningshuset, at borgerne ikke bliver puttet i kasser:

»Udfordringer i livet er sjældent opdelt på samme måde som de kommunale forvaltninger. Borgere, som kommer direkte ind fra gaden, har ofte mange problematikker. Det kræver medarbejdere, som kender organisationen på tværs og kan skabe trygge rammer.«

Birgitte Schytte understreger, at alle kan havne i en situation, hvor man er udsat:

»Jeg fik selv hjælp, da jeg var ung og enlig mor til to små børn og skulle have en uddannelse til at passe med daginstitutionernes åbningstider. Kommunen skabte rum for fleksibilitet, hvilket betød, at jeg kunne gennemføre uddannelsen til sygeplejerske. Nogle gange skal der ikke så meget til for at gøre en stor forskel,« siger hun.

Vi har savnet et sted som det her!

Politikerne i Lejre Kommune har ikke opsat mål for antal brugere eller bestemte succeskriterier for rådgivningshuset.

Medarbejderne noterer løbende, hvor mange borgerhenvendelser de får, og registrerer kvalitativt i forhold til de emner, som borgerne kommer med. Det sker for at kunne udvikle løsninger, som matcher behovene. 

Til sommer aflægger rådgivningshuset en rapport til politikerne.

»Her i foråret vil vi på ’charmeoffensiv’, hvor vi tager rundt på kommunens biblioteker, lægeklinikker, supermarkeder og kulturhuset med information om Fokus. Lige nu har rådgivningshuset kun åbent en dag om ugen, men vi håber på at få lov at have åbent i hele kommunens normal åbningstid på sigt,« siger Lisette Fagerbo.

»De borgere, som har fundet os, er virkelig glade for tilbuddet. De siger, ’Gud, hvor har vi savnet et sted som det!’« tilføjer Pernille Povlsen og uddyber:

»I Fokus har vi skabt en hyggelig og fordomsfri atmosfære med lænestole og levende lys og tid til at lytte til borgerne. Her er borgerne ikke et nummer, borgerne er vores ’kunder’, og de skal have den bedste hjælp overhovedet.«


 

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.