Ledetråde til en bedre sundhedsreform

Ledetråde til en bedre sundhedsreform Mens vi venter på regeringens sundhedsreform, kommer Hosea Dutschke, direktør for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune, med sit bud på tre ledetråde, sundhedsreformen bør have.

Sundhedsvæsenet er i en rivende udvikling og det er nok derfor vi venter – og venter – på regeringens udspil til en reform: Udviklingen går simpelthen så hurtig, at sundhedsministeriet ikke kan nå at sende et udspil i trykken, inden det skal laves om.

I Aarhus Kommune har vi siden sidst, vi hørte reformen var på trapperne, f.eks. oprettet en rehabiliteringshøjskole, implementeret specialsygeplejersker, planlagt endnu flere korttidspladser og lavet en massiv indsats for at øge brugen af frivillige og medborgerskabet.

Alt sammen tiltag der styrker sundhed og viser, at sundhedsområdet er mere forskelligartet og i større udvikling end noget andet velfærdsområde pt.

Derfor har vi set på, hvilke ledetråde den længe, længe ventede sundhedsreform bør have. Målet har været at finde ledetråde som er – hvis ikke tidløse – så i hvert fald mindre omskiftelige end sundhedsreformens tidsplan.

 1. Forskellighed er smuk

Vi skal eksperimentere os klogere. Og vi skal være bedre til at stjæle ideer ved højlys dag – med stolthed. Kun hvis vi har modet til at miste fodfæste sammen, kan vi udvikle vores sundhedsorganisationer, metoder og samarbejder. Vi tror, at det er en selvmodsigelse at påstå, at vi kan have et sundhedsvæsen, ‘hvor forskellene skal være mindre og kvaliteten større’.

Målet om bedre sammenhæng må ikke forveksles med mindre forskellighed. Forskellighed er der. Og forskelligheden må gerne blive større, for den skaber dynamik i sundhedsvæsenet. Og det skaber kvalitet.

 2. Sæt turbo på opgaveglidningen

Sundhedsvæsenet er med sin struktur med sektorovergange og autorisationer et system, der er meget langsomt til at lade opgaverne glide derhen, hvor kompetencerne og borgerne flytter sig hen. Når man står i centrum af det kan kontinentalpladernes forskydninger nok virke voldsomme. Men med f.eks. den meget begrænset brug af rammedelegation til sygeplejersker eller økonomislagsmålene om IV-behandling i eget hjem, så tager det for lang tid, før der flyttes bjerge.

En sundhedsreform skal ikke bare lave en bedre struktur, men frem for alt en mere fleksibel struktur, hvor det er lettere – også lokalt – at flytte opgaver og økonomi.

 3. Lav sundhedsfællesskaber fremfor behandlingsfællesskaber

De nationale mål for sundhedsvæsenet viser, at der stadig hersker en meget snæver definition på sundhed. Og den snævre definition vil fortsætte, hvis sundhedsfællesskaberne bliver bygget op om akutsygehuse med kommunen og den praktiserende læge som partnere. Sundhed er i mine øjne mere end behandling, og behandling må aldrig være det, vi måler på, hvis vi taler om sundhed. Målet er altid evnen til at klare sig selv, have livsglæde, skabe fællesskab og kærlighed.

Det lyder måske en kende for holistisk, men vi skal ikke risikere, at de 21 sundhedsfællesskaber forveksler middel og mål. Forebyggelse skal have en helt central plads i fællesskaberne. Sygehuse, kommuner og praktiserende læger er sammen fremragende behandlere, men den største sundhed skabes i de frivillige sport-, fritid- og foreningsaktiviteter til unge, voksne og ældre.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.