Jette Skive
Ældrerådmand i Aarhus, Jette Skive (DF) bliver formand for sundheds- og ældreudvalget.

KL opretter udvalg med fokus på ældre og sundhed Kommunernes Landsforening splitter social- og sundhedsudvalg i to. Jette Skive (DF) fra Aarhus Kommune bliver formand for sundheds- og ældreudvalget. Jacob Bundsgaard overtager posten som formand for KL fra Martin Damm

Kommunernes Landsforening har med konstitueringen af en ny bestyrelse øget antallet af udvalg fra seks til otte udvalg. Det tidligere social- og sundhedsudvalg er nedlagt og opdelt i henholdsvis et socialudvalg og et nyt sundheds- og ældreudvalg. Ældrerådmand i Aarhus, Jette Skive (DF) bliver formand for sundheds- og ældreudvalget, mens Horsens borgmester Peter Hansen (S) er næstformand.

I socialudvalget bliver Joy Mogensen (S), borgmester i Roskilde, formand, mens Viborg borgmester Ulrik Wilbek (V) bliver næstformand.

Den aarhusianske borgmester Jacob Bundsgaard (S) blev valgt som den nye formand for Kommunernes Landsorganisation (KL). Han overtager posten fra den tidligere formand Martin Damm (V), som i stedet bliver næstformand. Den tidligere formand for social- og sundhedsudvalget, Thomas Adelskov (S), er ikke blevet valgt ind i bestyrelsen.

Den nye formand ser KL’s bestyrelse som værende et stærkt hold, og han glæder sig til at stå i spidsen sammen med Martin Damm.

»Vi vil i den kommende periode fortsætte med at have stort fokus på en stærkere og tættere inddragelse af vores medlemmer. KL’s adelsmærke er at få bragt virkeligheden ind på Christiansborg – i de politiske debatter og i forhandlingslokalerne. For det er kendskabet til virkeligheden – til borgernes og virksomhedernes udfordringer og behov og til de benspænd og forhindringer, kommunalbestyrelser oplever, der kan give os adgang til at præge udviklingen af velfærdssamfundet,« siger Jacob Bundsgaard på KL’s hjemmeside.

Martin Damm uddyber, at bestyrelsen nu skal lægge en strategi for KL’s arbejde de næste fire år.

»En af vores vigtigste opgaver bliver sammen med regeringen at få drøftet, hvordan vi udvikler vores velfærdsområder. Det gælder især det nære sundhedsvæsen, hvor der er behov for et markant kursskifte. Og også en sammenhængende indsats på hele 0-18-års området fra vugge til voksenliv er i fokus,« siger han.

Skriv kommentar