Kan en blindtarm opereres på 98 måder?

Kan en blindtarm opereres på 98 måder? Hvis den øgede kommunale indsats i sundhedsvæsenet skal blive en succes, skal der ske et kulturskift i tilgangen til opgaveløsning.

Spørgsmålet i overskriften er absurd! Over generationer har vi vænnet os til på et godt vidensgrundlag at afgrænse, hvordan uddannelsen til kirurg, selve indgrebet og organiseringen af indsatsen skal være.

Der er kun få korrekte løsninger.

Det moderne sundhedsvæsen består af en kæde af enkeltstationer, som hver især skal fungere med samme sikkerhed som en operation. Kommunalt spænder stationerne fra fremme af sund livsstil over forebyggelse i den ende til genoptræning, rehabilitering, palliation og støtte til efterladte i den anden.

Det er grundlæggende fint, at indsatsen er tæt på, hvor vi bor.

Drives udviklingen i uddannelse og i klinisk og organisatorisk indsats fremad på grundlag af kendt og valideret viden og gode sunde videnskabelige metoder? Eller genopfinder man op til 98 steder den dybe tallerken og prøver sig frem?

Her kommer nervøsiteten!

Kan kommunerne leve op til forventningerne om en standard, der bør kendetegne et sundhedsvæsen i topklasse?

Nogle siger, at vi må overlade så meget som muligt til regionerne, hvor fagfolkene i sundhedsvæsenet har tradition for solid vidensbaseret udvikling. Men det er ikke en farbar vej. Dels fjerner vi os fra nærhedsprincippet, dels er regionerne voldsomt domineret af sygehuse og sygehustankegang med automatreaktioner om, at lokale problemer løses med udadgående sygehusteams og institutionsopbygning.

Skal den øgede kommunale indsats i sundhedsvæsenet blive en succes, skal der ske et kulturskift i tilgangen til opgaveløsning.

Opgaver, der skal løses, skal løses af alle – ikke bare af spydspidskommuner og ikke bare i små modelforsøg. De ledende personalegrupper skal være så veluddannede, at de er trænede i at skaffe og syntetisere den internationale viden om, hvilke metoder der virker bedst, og som det måske allervigtigste skal de kunne stille relevante, præcise og fremadrettede forskningsspørgsmål.

Jeg deltog for nylig i et seminar om forskning i kommuner. Jeg blev dybt bekymret.

Forskning klares ikke med, at ’vi har prøvet det på denne eller denne måde, og vi vil knytte lidt forskning til det, eller også vil vi få et konsulentfirma til at evaluere det …’.

Jo, man var velvillig og ville forske, og de største kommuner ville ansætte en ph.d. eller to. Det batter bare ikke. En solid, videnskabeligt tung forskningsindsats kræver, at der er topuddannede forskere, som har tiden til opgaven, og som har de nationale og internationale kontakter, som kan drive udviklingen.

Nogle få store, veludviklede miljøer skal samarbejde med lokale ledere, som evner at stille kvalificerede forskningsspørgsmål, og som evner disciplineret at deltage i generering af ny viden.

Her må universiteter, andre forskningsbaserede uddannelsesinstitutioner, KL samt Sundheds- og Indenrigsminister langt mere på banen. Her må der etableres et langt stærkere samarbejde med almen praksis og med regionernes sundhedsvæsen – hvis da ikke regionerne vælger at isolere sig og bare koncentrere sig om at være sygehusvæsen.

Skriv kommentar