Foto: Komponent

Kære leder: Har du glemt hverdagsrehabiliteringen? Kommuner fortæller, at de har fokus på hverdagsrehabilitering, men data fra Danmarks Statistik viser noget ganske andet, og det er et stort problem, skriver Bibi Asklund. 

Mange har en holdning til, hvad ældreområdet skal håndtere. Kravene og forventningerne skifter med jævne mellemrum, og der er langt fra altid sammenhæng i de krav og forventninger, som bliver stillet. Det er derfor helt naturligt, at nogle ting falder i baggrunden. Men det er et problem, når det er vigtige ting, der må vige pladsen, og det er det desværre ofte. Hverdagsrehabiliteringen, eksempelvis. Det må ikke ske.

Ganske vist fortæller kommunerne, at der er fokus på hverdagsrehabilitering. Men billedet er noget ganske andet, når jeg kigger på data fra Danmarks Statistik. Der er forsvindende få borgere, der får ydelser efter §83a. Nogle steder er det under 5 pct. af de indsatser, der leveres på ældreområdet.

Som tidligere sundhedschef springer de tal i øjnene på mig. Set med mine briller kan de lave tal skyldes to ting:

  1. At vi er for dårlige til at registrere.
  2. At praksis for at bevilge hverdagsrehabilitering er lavere, end vi tror den er

Og det er et stort problem uanset hvad.

Enormt potentiale

Lad mig uddybe:

En ringe eller forkert registreringspraksis er et problem, vi skal tage alvorligt. For data må anses for altafgørende, når man skal lede og styre et område. Hvis vi ikke registrerer korrekt, er det ikke muligt at følge en udvikling, og ledere kan ikke gribe ind, når udviklingen går i den forkerte retning. Det går slet ikke nu, hvor der stilles historisk høje krav til ældre- og sundhedsområdet.

Det er trods alt billigere at støtte borgerne i at varetage opgaverne selv i det omfang, det er muligt, end det er at visitere til hjemmehjælp

Hvis de lave tal skyldes, at vi reelt visiterer meget få borgere til hverdagsrehabilitering, har vi to problemer: For det første at ledere ikke bruger den ledelsesinformation, de har tilgængelig, og dermed bliver det særdeles vanskeligt at styre ældreområdet. Og for det andet at vi ikke udnytter det enorme potentiale, der er i hverdagsrehabilitering.

Hverdagsrehabilitering har et enormt potentiale, både i relation til at indfri ambitionen om at lade borgeren være længst muligt herre i eget liv, og i forhold til kommunernes og især ældreområdets pressede situation. Det er trods alt billigere at støtte borgerne i at varetage opgaverne selv i det omfang, det er muligt, end det er at visitere til hjemmehjælp. Det er vigtige midler, som kan bruges til at give den nødvendige pleje og omsorg til den stadigt stigende kompleksitet hos borgere, der ikke kan varetage opgaven selv, og mere hverdagsrehabilitering kan samtidig være med til at mindske den stigende efterspørgsel på plejepersonale, som følger af at vi er blevet flere ældre.

Vi har også en forpligtelse over for den værdighedspolitik, alle kommuner laver. Her er der bl.a. fokus på borgernes ret til selvbestemmelse, og jeg vil alt andet lige argumentere for, at mulighederne for selvbestemmelse er større, når borgerne er så selvhjulpne som muligt.

Har I råd til at glemme hverdagsrehabiliteringen?

Så kære leder, jeg ved at du har meget på din tallerken. Jeg ved, at du gør dit allerbedste for at strække kommunekronerne, og jeg ved at du sidder midt i et krydspres. Men.

Har du glemt hverdagsrehabiliteringen?

Eller har du måske glemt at have fokus på, hvornår og hvordan den anvendes? Og for den sags skyld om I registrerer jeres data korrekt?

Jeg kan godt forstå dig, men vi bliver nødt til at spørge os selv: Har I råd til at glemme hverdagsrehabiliteringen? Har I råd til ikke at leve op til jeres værdighedspolitik?

Jeg håber, at du vil tage dette indlæg som en opfordring til at gå tilbage i din organisation og stille disse spørgsmål:

  • Registrerer vi det, vi skal?
  • Husker vi hverdagsrehabilitering, når hverdagen rammer?
  • Analyserer vi vores data og får vi ledelsesinformation om hvor mange borgere, der efter rehabilitering kan varetage dele eller hele opgaven?
  • Husker vi at tilpasse hjælpen efterfølgende, dvs. foretager I en revisitering?

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.