Foto: Joachim Rode

Har du stjålet fra din nabokommune i dag? Alle behøver ikke finde på de innovative løsninger, så se hvad nabokommunen har gang i, stjæl ideen og del de gode erfaringer, skriver Bibi Asklund.

Der er for få hænder på ældre- og sundhedsområdet. Stort set alle kommuner er underdrejet, mens de prøver at få styr på driften, så vores borgere får den støtte og pleje, de har behov for.

Det er en virkelighed, som efterlader meget lidt tid og overskud til udvikling og afprøvning af nye metoder. Det har jeg stor forståelse for, og jeg gjorde det også selv som sundhedschef: Når driften driller, stikker man snuden i sporet.

Det nytter bare ikke.

Faktisk kan jeg ikke finde på en eneste god grund til, at vi ikke skal tyvstjæle fra hinanden

For uanset hvor trygt driftsporet er, er det ikke her, vi finder løsninger. Nuvel, vi finder penge, og vi finder tid. Men ikke løsninger, der kan afhjælpe udfordringerne på lang sigt.

Det gør vi til gengæld i kvalitets- og fordringsarbejdet.

Forbedring har været på dagsordenen i de danske kommuner i mere end et årti, og det går faktisk rigtig godt. Projekter som ‘I sikre hænder’, der finder nye metoder til systematisere arbejdsgange, så vi reducerer tryksår, medicinfejl, fald og infektioner, og ‘Medicinsikre botilbud’, der øger viden og finder metoder til sikker medicinhåndtering, så vi højner sikkerheden for borgere på botilbud, er meget konkrete eksempler på forbedringstiltag, der rykker kommunal praksis.

Men også tilsyn fra f.eks. Styrelsen for Patientsikkerhed og Socialstyrelsen og kommunernes eget forbedringsarbejde i forbindelse med f.eks. utilsigtede hændelser vidner om, at det kommunale ældre- og sundhedsområde har udviklet, forandret og forbedret sig væsentligt de seneste ti år.

Masser af inspiration til forbedringsarbejde

En række programmer understøtter lokale og nationale tiltag, og seneste nye skud på stammen er Det nationale ledelsesprogram på sundhedsområdet, som sætter fokus på den store ledelsesopgave, det er at skabe forbedringer på tværs af sektorer og områder.

Der er også kursustilbud fra både os i Komponent og andre dygtige aktører på området. Og sidst men ikke mindst er der alle de lokale udviklingstiltag og forbedringer, som spirer i de enkelte kommuner. Nogle arbejder mere systematisk end andre, men alle arbejder med det.

Der er med andre ord nok at tage fat i, hvis man vil have inspiration til forbedringsarbejdet i egen kommune.

Vi skal blive bedre til at handle på den viden, vi får, når vi deler viden

Men forbedringsdagsordenen har en klar fordel, som jeg synes, at kommunerne bør være endnu bedre til at udnytte:

Forbedringer inden for f.eks. medicinhåndtering og forhindring af fald er uafhængig af geografi og demografi. Hvis Svendborg reducerer antallet af fald ved at fjerne løse tæpper, vil Bornholm opnå samme resultater. Hvis en tjekliste til medicindispensering virker i Køge, så virker den også i Mariagerfjord.

Så I kan bare stjæle. Og I kan bare dele ud af det, I har gjort i jeres kommune.

Tyvstjæl og del

Faktisk kan jeg ikke finde på en eneste god grund til, at vi ikke skal tyvstjæle fra hinanden. Vi skal blive bedre til at videndele, som vi siger i konsulentbranchen. Men måske endnu vigtigere: Vi skal blive bedre til at handle på den viden, vi får, når vi deler viden. Vi skal bruge den, og vi skal implementere den nu.

Derfor vil jeg ikke bare opfordre jer til at dele viden om, hvad der virker. Jeg vil opfordre alle til at dele, hvor I har det fra. Fortæl stolt, at du har fået idéen fra nabokommunen. Skriv på LinkedIn, at du har hugget løsningen fra et sønderjysk plejetilbud. Vær stolt af, at I har stjålet idéen i stedet for at opfinde den dybe tallerken selv.

Jeg kan starte.

Jeg indførte som sundhedschef løbende optag for kronikerrehabilitering, og den idé havde jeg stjålet fra en anden kommune. I stedet for fælles start, blev vores borgere optaget, efterhånden som behovet opstod. Det betød hurtigere hjælp, en væsentlig forbedring for borgeren. Jeg har også flyttet opgaven med allokerede ressourcer til borgere med genoptræningsbehov ud af et fagligt ugemøde og over i den daglige administration med det resultat, at borgerne kom hurtigere i gang med træning.

Det er bare to eksempler. På ingen måde nye, på ingen måde innovative. Men de er gode, og de forbedrede vores praksis med et snuptag. Og det gør mig ikke en dyt mindre stolt, at jeg ikke selv fandt på dem. Tværtimod.

Nu er det jeres tur. Hvilke forbedringer har I implementeret, som I har stjålet andre kommuner?

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.