Forløbskoordination har ikke forbedret sammenhæng for svage ældre

Forløbskoordination har ikke forbedret sammenhæng for svage ældre Over 80 pct. af de fagpersoner, der arbejder med særligt svækkede ældre medicinske patienter oplever, at der kun i ringe eller nogen grad er tværsektoriel sammenhæng i forløbene, og det er en forværring i forhold til tidligere målinger, viser KORA-evaluering.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Siden 2012 har udviklingen i sundhedsvæsenet kun bevæget sig én vej: Indlæggelserne er blevet kortere og kortere. Samtidig er fokusset på overgange i sundhedsvæsenet blevet skærpet, og derfor blev der for nylig vedtaget en handlingsplan for de ældre medicinske patienter, der skal forsøge at undgå, at nogle af sundhedsvæsenets svageste patienter bliver tabt i overgangene. Men […]