Hver mandag morgen viser en algoritme Køge Kommunes sygeplejersker, hvilke borgere i deres distrikt der er i risiko og i høj risiko for at blive indlagt i den kommende tid.

Første test af advarselsværktøj om potentielle indlæggelser viser stort potentiale En algoritme advarer sygeplejersker i Køge Kommune om, hvilke borgere der er i risiko for at blive indlagt. Første prøveperiode viser et stort potentiale i algoritmen, men der er en række forbedringsmuligheder, der vil gøre den mere endnu brugbar.

To hjemmeplejeområder i Køge Kommune har testet et beslutningsstøtteværktøj i form af en algoritme, der kan advare om, når en ældre borgers adfærdsmønster tyder på risiko for indlæggelse i den kommende tid. Algoritmen trækker data fra journaler, visiterede ydelser, Sundhedsplatformen og andre sundhedsdata. Der er 250 variabler i algoritmen, der tilsammen danner mønstre, som viser, hvis en borger er i risiko for at blive indlagt. Pernille Raahauge arbejder som sygeplejerske i et af de to hjemmeplejeområder, der har afprøvet algoritmen...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.