Diabetikere går dobbelt så ofte til lægen Borgere med type 2-diabetes går dobbelt så ofte til deres praktiserende læge som patienter generelt. Det viser nye tal fra Statens Serum Institut.

Praktiserende læger er oftere i kontakt med de borgere, der lider af type 2-diabetes, end med øvrige patienter i praksis. Faktisk viser nye tal fra Statens Serum Institut, at patienter med type 2-diabetes gennemsnitligt er i kontakt med deres praktiserende læge dobbelt så mange gange om året som patienter generelt.

I gennemsnit havde hver almen praksis 1.570 konsultationer med en type 2-diabetespatient i 2013. Det svarer til 30 om ugen eller seks gange om dagen. For hver diabetespatient svarer det til 16 kontakter i løbet af 2013 i gennemsnit.

Gennemsnittet kan dog ikke oversættes til et “standardkontakt-niveau”, da der er store variationer i, hvor tit hver praksis har kontakt til borgere med type 2-diabetes.

Det ydernummer med de færreste kontakter var således i kontakt med hver diabetiker syv gange i løbet af 2013, hvor det ydernummer med flest kontakter havde 26 konsultationer pr. patient i 2013. Det vil sige mere end tre gange så ofte pr. tilknyttet borger med diabetes.

Der kan være flere forklaringer på de store udsving i kontakten, fortæller rådgivningschef i Diabetesforeningen, Signe Hasseriis:

»Jeg tror, at forskellen ligger i, at det at have type 2-diabetes kan spænde fra, at man slet ikke kan mærke det, til at man er voldsomt invalideret af senfølger. Nogle patienter går længe med en uopdaget type 2-diabetes, og det betyder, at den enkelte kan udvikle rigtig mange senfølger. Derfor kan de blive rigtig syge, og selvom de går i behandling, så kan det være svært at få det bedre«, forklarer hun.

Desuden har mange borgere med diabetes mere end én diagnose. Faktisk har op mod 87 pct. minimum én anden diagnose i journalen, viser tal fra Den Nationale Sundhedsprofil 2010.

»Jeg tror ikke, at du tager til lægen 26 gange om året, hvis du alene har type 2-diabetes, det gør du kun, hvis du også har andet at slås med. Enten følger af sygdommen eller helt andre diagnoser, som ikke nødvendigvis hænger sammen«, forklarer rådgivningschef i Diabetesforeningen, Signe Hasseriis.

En del af forklaringen bag de store udsving kan også findes hos lægerne.

En praktiserende læge der generelt er i meget i kontakt med sine patienter, vil også have tendens til at se type 2-diabetespatienterne relativt ofte. Og omvendt. Samtidig er det sandsynligt, at ikke alle konsultationerne har omhandlet patientens diabetes diagnose.

Kontaktmønsteret mellem almen praksis og borgere med type 2-diabetes er ikke ændret nævneværdigt, siden Sundhedsstyrelsen i 2009 lancerede Forløbsprogram for diabetes. I programmet anbefaler Sundhedsstyrelsen en konsultation hver 3.-4. måned og en mere omfattende årskontrol.

Skriv kommentar