Det skal være lettere for unge at sige nej til alkohol Mange unge efterspørger alternative fællesskaber, hvor alkohol ikke er i centrum. En ny 7-punktsplan skal sikre en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Aarhus Kommune. Byens aktører og de unge selv er allerede i fuld gang med at gøre planen til virkelighed.

Det skal være socialt acceptabelt at sige nej tak til alkohol.

Desværre oplever mange unge, at det er svært at være en del af det sociale fællesskab, hvis de ikke drikker alkohol. Det skal vi gøre noget ved. Og alle skal med.

National og international forskning har i flere år konkluderet, at der er en indgroet druk- og beruselseskultur blandt danske unge. Det kan have store fysiske og mentale konsekvenser for de unge selv og for samfundet i form af øget risikoadfærd og direkte sundhedsudgifter.

De aarhusianske unge drikker også for meget. Men samtidig oplever vi, at flere unge og ungdomsuddannelser er ved at gøre op med drukkulturen. Det skal vi støtte op om.

7-punktsplan

Ifølge Aarhus Kommunes nyeste ungeprofilundersøgelse har lidt mere end hver tredje af de unge på ungdomsuddannelserne sagt nej til at deltage i en hyggeaften eller til en fest, fordi de ikke havde lyst til at drikke alkohol. De unge efterspørger altså fællesskaber, hvor alkoholen ikke er i centrum. Det skal vi reagere på.

Blandt andet derfor har vi sammen med lokale aktører i byen lavet en 7-punktsplan for en sundere alkoholkultur blandt børn og unge i Aarhus Kommune. Med den tager vi de første fælles skridt imod et Aarhus, hvor vores unge (såvel som voksne) lettere kan takke nej til alkohol. Planen behandles endeligt i byrådet i starten af november.

7-punktsplanen har blandt andet fokus på at styrke forældreansvaret, skabe alternative fællesskaber og tilbyde ligeværdige alkoholfrie alternativer. De politiske afsendere på planen er de to rådmænd for Sundhed og Omsorg samt Børn og Unge. Derudover er 7-punktsplanens indhold og fokuspunkter skabt sammen med flere af byens aktører. Alt fra uddannelsesinstitutioner, idræts- og kulturforeninger, restauratører, forældre, bryggerier, politiet og selvfølgelig de unge selv har bidraget til planen.

Det er dejligt, at vi i Aarhus står sammen om vores sundhed. For kommunen alene kan ikke ændre alkoholkulturen – det skal ske i fællesskab.

Byen har endnu engang samlet sig om sundhedsdagsordenen, og vi oplever, at de unge selv gerne vil gøre noget, og at de har mange kreative idéer til, hvordan vi går fra en drukkultur til en festkultur. Nattelivet kigger desuden på, hvordan vi får endnu flere alkoholfrie alternativer på menukortet hos barerne og klubberne.

Jeg glæder mig til at se, hvad byen finder på af gode ideer.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.