Arabiske diabetespatienter skal mødes med anerkendelse og social inklusion Tre år efter et diabeteskursus er det respekten og følelsen af at deltage socialt, der hænger ved i hukommelsen hos diabetikere med arabisk baggrund. Sundhedsrådene var ofte udviskede eller opgivet.