Foto: Aarhus Kommune

Vi bygger fremtidens sundhedshuse sammen med borgerne  Aarhus Kommune skaber lokalforankrede sundhedshuse på tværs af kommune og  praktiserende læger, hvor beboerne selv er aktive medspillere i at forme den sundere fremtid.

Kommer du forbi Globus1 i Gellerup eller den tidligere Frydenlundskole i Aarhus, så vil du møde fremtidens sundhedshuse, hvor sports- og fritidsaktiviteter, dagtilbud, praktiserende læger og sundhedstilbud for hele familien er samlet under samme tag.

Det er huse, vi skaber sammen på tværs af kommunen og praktiserende læger. Det gør vi, fordi vi tror på, at sundheden står stærkest, når vi rykker tættere sammen på tværs af kommunens afdelinger, men også på tværs af sektorer.

Det er også huse, som er forankret i lokalområdet, og hvor beboerne selv er aktive medspillere i at forme den sundere fremtid. Det gør vi, fordi vi kun lykkes med fremtidens nære sundhedsløsninger, hvis vi skaber moderne sundhedshuse, der hvor vi har vores hverdag. Der hvor vores børn går i dagtilbud, hvor de unge spiller fodbold om eftermiddagen – og hvor man lige kan svinge ind forbi lægen, når man er syg.

I Frydenlund kan beboerne derfor nu både mærke – og sågar smage – på sundheden i den nye Frydenlundsparken, som har både nyttehaver, streetbasketballbaner og kroge til ro og eftertanke, skabt sammen med og af de lokale beboere, foreninger og organisationer.

Sundhedsudfordringer skal stoppes med nærhed

Vi gør det, for at komme tættere på nogle af dem, der har de største sundhedsudfordringer. Netop i Gellerup Sogn finder vi nogle af de største sundhedsudfordringer i Aarhus. Det viser de nyeste tal fra Sundhedsprofilen. Her er borgerne i gennemsnit mere fysisk inaktive, flere lever med svær overvægt, ryger dagligt og har usunde kostmønstre, alt imens flere lever med en eller flere kroniske sygdomme, sammenlignet med resten af aarhusianerne. Læg dertil, at deres mentale trivsel også viser dystre tendenser. For flere er stressede, flere kæmper med symptomer på depression, er ensomme og har et dårligere selvvurderet helbred end i resten af Aarhus.

Vi ved, at borgerne kan så meget selv, når det handler om at skabe en sundere hverdag

Den udvikling skal vi stoppe, og derfor må nærhed, tilgængelighed og sammenhæng for borgerne stå helt centralt i vores arbejde, når vi ønsker at sikre lighed i sundhed. Og det er lige præcist det, vi kan, når vi sætter samarbejde i system og tør være meget mere end et lokalefællesskab med fælles adresse. Det åbner for nye muligheder for at have fælles borgerkonsultationer, hvilket vi allerede har oplevet succes med i pilotprojektet Sammen om Diabetes.

Et samlet sundhedssystem

Vi ved, at borgerne kan så meget selv, når det handler om at skabe en sundere hverdag. Men når behovet for hjælp opstår, så er der i vores sundhedshuse ikke langt fra egen læge til de kommunale sundhedstilbud. For borgeren handler det om få skridt ned ad trappen eller hen ad gangen, før han eller hun kan høre om det rygestop- eller diabeteskursus, som lægen netop har fortalt om.

For borgeren skaber det værdi, og det viser et samlet sundhedssystem, hvor vi binder forebyggelse, behandling og rehabilitering tættere sammen til gavn for borgeren og samfundet. For borgeren betyder det nemlig, at de i endnu højere grad bliver støttet i at skabe de varige forandringer for dem selv, og vi som kommune oplever at nå ud til borgere, som vi ikke tidligere nåede med vores sundhedstilbud.

Lige så mange frugter er der at høste af at samle sundhedstilbud og dagtilbud under ét tag, og vi får nye muligheder for at arbejde med sundhed og trivsel for hele familien på tværs af generationer. Så alt fra sunde madfællesskaber til tilbud om bevægelsesaktiviteter for hele familien kan blive en del af familiernes hverdag.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.