Udvidet behandlingsansvar i hovedstaden gælder nu også for plejehjemsbeboere Ordningen om de 72 timers ud­vi­det be­hand­lings­ansvar i Region Hovedstaden går godt, og nu udbredes ordningen til også at inkludere ud­skrev­ne bor­ge­re på ple­je­cen­tre. Den nye model byder dog også på udfordringer. 

Flere borgere får glæde af Region Hovedstaden tiltag om et udvidet behandlingsansvar 72 timer efter udskrivelse. Siden 1. februar har hospitaler i Region Hovedstaden haft behandlingsansvaret i 72 timer, efter at en patient er blevet udskrevet til en midlertidig kommunal døgnplads. Fra 1. maj gælder det udvidede behandlingsansvar også for borgere, som udskrives til plejecentre. Det skriver Region Hovedstaden i en pressemeddelelse. De foreløbige erfaringer viser, at det generelt går det godt med at implementere udvidet behandlingsansvar. Og formanden for...