Udvidet behandlingsansvar i hovedstaden gælder nu også for plejehjemsbeboere Ordningen om de 72 timers ud­vi­det be­hand­lings­ansvar i Region Hovedstaden går godt, og nu udbredes ordningen til også at inkludere ud­skrev­ne bor­ge­re på ple­je­cen­tre. Den nye model byder dog også på udfordringer.