»Den nye vidensplatform vil blandt andet kunne videreformidle erfaringer fra sundhedspersonale om utilsigtede hændelser,« siger Lena Graversen.Foto: Per Morten Abrahamsen

Sygehusene får også mulighed for samlerapportering I kommunerne har man haft stor succes med samlerapportering. Nu vil et nyt it-system gøre det muligt for regionerne at benytte samme praksis.

Styrelsen for Patientsikkerhed er i gang med at udvikle et it-system med et rapporteringssystem, som vil gøre det nemmere at indberette utilsigtede hændelser, UTH. Det nye system inkluderer mulighed for, at sygehuse i lighed med kommunerne kan bruge samlerapportering.  Systemet forventes udrullet til hele sundhedsvæsenet inden udgangen af 2023, oplyser enhedschef og overlæge i Enhed for Vidensformidling og Læring i Styrelsen for Patientsikkerhed, Lena Graversen. »Regionerne har efterspurgt muligheden for samlerapportering længe, fordi det fungerer rigtig godt i kommunerne. På...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.