»Vi tror på, at SP-Link giver bedre patientforløb, fordi kommuner får mulighed for at følge med i og op på, hvad der sket på hospitalet,« siger Tina Holm Nielsen, der er vicedirektør på Amager og Hvidovre Hospital samt formand for styregruppen bag pilotprojektet med afprøvning af SP-Link i kommuner.

Succesfuldt pilotprojekt udbredes: Transparent datadeling forbedrer tværsektoriel kommunikation I et pilotprojekt har to kommuner i Region Hovedstaden kunnet læse data fra Sundhedsplatformen. Projektet har vist, at indsigt i tidstro data på tværs af sektorer giver bedre patientforløb, fordi kommunen bedre kan tilrettelægge behandlingsforløb efter patienternes udskrivelse. Løsningen udbredes til 14 kommuner i juni.

De kommunale sundhedsfaglige får bedre mulighed for at planlægge et behandlingsforløb for borgere efter udskrivelse fra hospital, når de kan slå op i SP-Link – en webbaseret læseadgang til patientdata i Sundhedsplatformen. Det viser en evaluering af et pilotprojekt udført i 2020, hvor seks enheder i Københavns Kommune og en enhed i Frederiksberg Kommune og Region Hovedstaden har undersøgt, hvilken værdi SP-Link kan give i forskellige kommunale enheder, og hvordan det kan bidrage til kommunikationen mellem hospital og kommuner. »Vi...

Prøv Kommunal Sundhed gratis i 4 uger

Du får fri adgang til alt vores indhold og vores daglige nyhedsbrev tilsendt i 4 uger.