Sådan kårer vi sundhedssektorens mest magtfulde 2021 De 100 mest magtfulde personer i Sundhedsvæsenet kåres ud fra en række parametre, som årets Magtpanel vurderer. Læs mere om, hvordan Magtlisten bliver til her.

Dagens Medicins Magtpanel har i år vurderet 408 af de mest indflydelsesrige personer i sundhedssektoren, og vi bringer her dem, som opnåede den højeste magtscore.

Aktørerne er vurderet i den stilling, de beklæder netop nu (panelet har svaret pr. 2. august 2021), og paneldel­tagerne har ikke kunnet give sig selv point – eller personer tæt på, hvor de har følt sig inhabile.

Sundhedspersonerne er vurderet på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er bedst, på i alt 6 områder eller parametre.

Magtpanelet har vurderet vigtigheden af hvert enkelt parameter, som er omregnet til en samlet vægtning af områdernes vigtighed for at kunne kåre sundhedssektorens mest magtfulde. I toppen ligger per­sonen med den højeste gennemsnitlige vurdering fra Magtpanelet.

Se magtlisten her

Dagens Medicin har bearbejdet Magtpanelets stemmer, og i de tilfælde, hvor en persons placering – positiv såvel som negativ – har skilt sig opsigtsvækkende ud, har Magtpanelet fået mulighed for at gen­bedømme personen. Magtpanelet er i år blevet bedt om at vurdere syv personer endnu en gang og vurdere to personer, som i første omgang ikke var en del af bruttolisten grundet titelskift det seneste år.

Der har været lidt udskiftning i Magtpanelet, som desuden har fået vokseværk og er gået fra 14 personer i 2020 til 15 personer i år. Ud er trådt professor Frede Olesen, formand for DSR Grete Christensen og tidligere formand for Danske Regioner Bent Hansen. Nye medlemmer af panelet er Jonatan Schloss, direktør for Komponent, Christian Freitag, læge og tidligere formand for PLO, Irene Hesselberg, formand for lederforeningen i DSR, og Annmarie Touborg Lassen, klinisk lektor og overlæge ved OUH og SDU.

Dagens Medicin har skrevet og redigeret alt journalistisk indhold uden involvering fra Magtpanelet.

Definition: At have magt i sundhedsvæsenet defineres som personens evne til at handle og nå de mål, personen sætter sig. Enten ved at kontrollere, regulere, overtale eller på anden måde påvirke og øve indflydelse på sundhedsvæsenet.

Begrebet magt er i Magtanalysen hverken negativt eller positivt ladet. Det går på en neutral vurdering af den politiske indflydelse, der både refererer til processen, hvormed personen tager beslutninger for at styre eller påvirke udviklingen inden for sundhedsområdet, og til de institutioner, der gennemfører beslutningerne i praksis, samt selve det, der i praksis gennemføres.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.