Psykisk lidende får hjælp af brugerstøtter Personer med psykiske vanskeligheder har stor gavn af medarbejdere, der selv har oplevet psykisk sygdom – såkaldt brugerstøtte. Kommunerne kan med fordel ansætte flere medarbejdere med sygdomserfaring, mener forsker bag ny ph.d..

På trods af store kampagner som “Èn af os”, der skal gøre psykiske problemer mindre tabubelagte, er det stadig svært at leve med en psykisk sygdom.

Har man været indlagt, er det ikke kun tabuet, man skal slås med – bare det at vende tilbage til hverdagen er en stor udfordring, der blandt andet opstår, fordi der ikke er nogen at tale med om de ‘skøre’ ting, sygdommen får én til at gøre, om de svære følelser, den medfører, og om problemerne og frygten ved at skulle stable et liv på benene igen.

»Mange psykiske patienter taler ikke med det sundhedsprofessionelle personale om deres følelser og oplevelser, men kun om behandling og symptomer. De taler heller ikke med familie og venner, for de oplever, at deres pårørende har svært ved rumme alt det “mærkelige”, da de også er i en situation fyldt med afmagt. At tale om alt det mærkelige kan medføre, at de mister deres venner og familie. Derfor isolerer de sig med egne tanker, følelser og oplevelser,« fortæller Birgitte Hansson, der står bag ph.d.-afhandlingen. Hun er lektor ved Institut for Sygepleje på Professionshøjskolen Metropol, og har igennem de sidste tre år undersøgt, hvad brugerstøtte betyder for psykisk lidende.

I sin afhandling har Birgitte Hansson uddannet 15 personer, der har levet med psykisk sygdom, til brugerstøtter.

En brugerstøtte er kort sagt en person, der selv har haft en psykisk sygdom, og som derfor kan tale med om alle de oplevelser og erfaringer, man gør sig, når man har psykiske vanskeligheder.

Undgår isolation

De 15 brugerstøtter meldte sig efter annoncer i lokale aviser, og gennemgik derefter et flere måneder langt uddannelsesforløb, hvor de lærte at tale om følelserne forbundet med psykisk sygdom, at give den gode støtte og at passe på sig selv i arbejdet.

Efter endt uddannelse samarbejdede brugerstøtterne med tre psykiatriske afdelinger, hvor de besøgte i alt 68 indlagte patienter. Efterfølgende fulgte de patienterne, mens de vendte hjem fra sygehuset og skulle genetablere deres hverdag.

Birgitte Hansson havde løbende kontakt med brugerstøtterne, interviewede dem omkring deres udfordringer og læring. I sin afhandling bruger hun også materiale fra dybde-interviews med fem patienter efter henholdsvis 3-4 måneder og 12 måneder samt feltnoter og fokusgruppeinterviews.

Resultaterne af brugerstøtternes arbejde har vist sig at være særdeles positive:

»Det er et gennemgående træk, at de psykisk lidende er bange for at blive stigmatiseret som ’ham den skizofrene’. Derfor undgår de at tale med omverdenen om sygdommen. Men deres brugerstøtter tillader andre verdensopfattelser, og med dem kan de tale om de mærkelige og gale ting. Den genkendelse, de oplever, og det at møde én, man kan fortælle til, gør, at man ikke føler, at man er den eneste med det her problem, og man undgår at isolere sig,« forklarer forskeren.

Selvom Birgitte Hanssons ph.d.-afhandling er baseret på hospitalspsykiatrien, mener hun bestemt, at socialpsykiatrien kan bruge konklusionerne – også selvom den kommunale psykiatri i hendes optik allerede er mere fremme i skoene end den regionalei forhold til brugerinddragelse og empowerment.

»Vi bør generelt arbejde endnu mere med at inddrage brugerstøtte, også kaldet peer-medarbejdere, i vores system. Mange psykisk lidende får efter en indlæggelse en kontaktperson i socialpsykiatrien, og jeg mener faktisk, at man godt kunne lade sig inspirere af handicapområdet, hvor man selv må ansætte sin hjælper – så de tilknyttede borgere kan vælge, om de ønsker en fagperson eller en brugerstøtte som kommunal kontaktperson.«

Kommunale brugerstøtter findes

Faktisk er et af de steder i Danmark der har anvendt brugerstøtter længst, de socialpsykiatriske botilbud Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Her bragte forstander Jørn Eriksen idéen med sig, da han startede i 2003, og i dag er brugerstøtte-begrebet udvidet til et brugermedarbejder-begreb.

Forstanderen vurderer, at cirka en tredjedel af medarbejderne – fra socialrådgivere over farmaceuter og til kontoransatte –  har en eller anden form for brugerbaggrund.

Jørn Eriksen er som udgangspunkt glad for, at der kommer fokus på brugen af brugerstøtter eller ‘peer-medarbejdere’, men han løfter alligevel en advarende pegefinger:

»Det her er noget, rigtig mange taler om lige nu. Der bliver lavet alle mulige projekter, og der er stort fokus i både regioner og kommuner. Jeg råder dog til lidt til forsigtighed, for jeg tror, det er meget vigtigt, at man som organisation forstår, at man ikke bare kan tage de her mennesker ind som medarbejdere uden at forholde sig til, hvad man vil opnå. Man kan ikke bare skubbe dem foran sig som forandringsagenter, hvis man ikke selv ved, hvor man vil hen,« fortæller han.

På Slotsvænget har man i dag en model, hvor der ikke er forskel på medarbejdere med og uden brugerbaggrund. Alle indgår på fuldstændig lige fod, og alle medarbejdere opmuntres til at bruge egne historier og erfaringer i deres arbejde.

»Der ligger meget organisatorisk arbejde i at implementere brugerstøtte og brugermedarbejdere på en god måde,« understreger Jørn Eriksen, der bl.a. bidrager med erfaringerne fra Slotsvænget i et kapitel i bogen “Det Sociales Betydning for Mennesker med Sindslidelse”.

»Mange organisationer, der i dag ansætter medarbejdere med brugerbaggrund gør det, fordi de vil med på en bølge af recovery- og empowerment-fokus, men deres organisationer er ikke gearet til at have de her medarbejdere. Mange steder ansætter man medarbejdere med brugerbaggrund som en særlig kategori, og de bliver ikke en integreret del af medarbejdergruppen. De skal bare tale med patienterne, men sidder f.eks. udenfor, når der laves behandlingsplaner. Det kalder jeg for ‘førstegenerations brugermedarbejdere’, og det medfører en risiko for isolering og opdeling af medarbejdergruppen, ligesom man risikerer at gå glip af nogle værdifulde kompetencer,« forklarer Jørn Eriksen, der derfor opfordrer kommuner, der overvejer at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund, til at tænke grundigt over, hvad målet er, og hvordan medarbejderne organisatorisk skal placeres, før de kaster sig ud i planerne.

Skriv kommentar