Mona Striib, forbundsformand i FOA, håber, at rekruttering af ukrainske flygtninge til job indenfor ældre- og sundhedsområdet kan være med til at lette presset på mange kommunale arbejdspladser.Foto: FOA

KL og FOA er enige om at hjælpe ukrainske flygtninge i job Et arbejde kan være en god start for ukrainske flygtninge i Danmark. Derfor har KL og FOA indgået aftale om et fælles fokus på integration gennem kommunale job særligt på ældre- og sundhedsområdet.