Mona Striib, forbundsformand i FOA, håber, at rekruttering af ukrainske flygtninge til job indenfor ældre- og sundhedsområdet kan være med til at lette presset på mange kommunale arbejdspladser.Foto: FOA

KL og FOA er enige om at hjælpe ukrainske flygtninge i job Et arbejde kan være en god start for ukrainske flygtninge i Danmark. Derfor har KL og FOA indgået aftale om et fælles fokus på integration gennem kommunale job særligt på ældre- og sundhedsområdet.

Antallet af ukrainske flygtninge i Danmark er fortsat stigende. Det kommer til at have markant betydning for velfærdssamfundet og det danske arbejdsmarked, og derfor har KL og FOA drøftet situationen for de kommunale arbejdspladser på både kort og længere sigt.  Det skriver KL i en pressemeddelelse.  »Det er vigtigt med et stærkt fokus på at give de ukrainere, der kommer til landet, en god start. Vi skal have en opmærksomhed og omsorg for dem, der kommer, og forhåbentlig lykkes det...