Birgitte Degenkolv, direktør for Amager og Hvidovre Hospitaler, har stået for implementeringen af den nye aftale mellem Region Hovedstaden, kommunerne og PLO.Foto: Amager og Hvidovre Hospital

Hovedstadshospitaler har nu ansvaret for skrøbelige patienter i 72 timer efter udskrivelse  En ny aftale mellem Region Hovedstaden, 29 kommuner og PLO flytter nu et større patientansvar over på regionens skuldre, når skrøbelige patienter udskrives fra hospitalet til midlertidige kommunale døgnpladser. Den nye aftale vækker glæde hos PLO og Københavns Kommune.

Den nye aftale er et stort skridt i den rigtige retning. Den kommer nogle af de allermest skrøbelige, ældre borgere til gavn og skaber større sammenhæng for borgerne Sisse Marie Welling (SF), sundheds- og omsorgsborgmester, Københavns Kommune 1. februar trådte en ny aftale i kraft i Region Hovedstaden, der betyder, at den hospitalsafdeling, som har udskrevet en færdigbehandlet patient til den kommunale sygepleje, har ansvaret for patienten i de efterfølgende 72 timer. I første omgang gælder aftalen for skrøbelige patienter,...