Fælles indsats fik lægerne tilbage til Tingbjerg
Den store opbakning og et godt team har betydet, at Amneh Hawwa (i midten) og Ruth Ertmann (t.h) glæder sig til at være Tingbjergs nye praktiserende læger. Tingbjerg er udfordret område, der har medført mere opbakning til lægerne fra Københavns Kommune, fortæller Sundheds- og Omsorgsborgmester, Sisse Marie Welling (SF).

Fælles indsats fik lægerne tilbage til Tingbjerg Efter at have stået uden læge i tre år, har borgerne i Tingbjerg atter deres egen praktiserende læge. Et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og PLO har trukket hele to læger til området.

Omkring 6.000 borgere i Tingbjerg har stået uden læge i nærområdet siden 2015. Men efter tre år har et tæt samarbejde mellem Region Hovedstaden, Københavns Kommune og PLO haft succes med at tiltrække to læger til den socialt belastede bydel. De to nye læger, Amneh Hawwa og Ruth Ertmann, fortæller, at  den store opbakning og et godt team har betydet, at de glæder sig til at komme igang.

»Det er en stor opgave at løse alt det sociale, sundhedsmæssige og kulturelle i Tingbjerg. Jeg tænkte, hvis vi er en gruppe, der har forskellige specialer, kan vi, med hjælp fra kommunen, socialforvaltningen og regionen, løfte opgaven,« siger Amneh Hawwa, der er speciallæge i almen medicin, speciallæge i gynækologi/obstetrik, klinisk sexolog samt en af de to nye praktiserende læger i Tingbjerg.

Hun er sammen med sin nye kollega Ruth Ertmann, der er speciallæge i almen medicin, ph.d. og børneforsker på Københavns Universitet, rykket ind i nye lokaler i Tingbjerg. Siden 1. februar har Amneh Hawwa haft fuldtidspraksis i Tingbjerg, og Ruth Ertmann begyndte 2. april og har tre dage om ugen i praksissen. I alt har de 2.200 patienter. Lokalerne har lejeboliger i København (FSB) har stillet til rådighed. Med sig har de to læger en socialrådgiver, og de fører et samarbejde med en hjemmesygeplejerske og kommunens center for diabetes. I ryggen har de kommunen og regionen.

Åbningen af lægepraksis i Tingbjerg er et resultat af, at Region Hovedstaden har været i dialog med kommunen og PLO Hovedstaden for at lægge en fælles rekrutteringsstrategi.

»Vi har lavet opslag i samarbejde med de samme partnere samt udnyttet vores netværk til at skabe interesse for klinikken. I forbindelse med etablering af klinikken har vi løbende været i dialog med og mødtes med lægerne for at hjælpe med praktiske spørgsmål, ligesom vi har tilbudt teletolkningsudstyr og tilskud til oprettelse af uddannelsesplads,« oplyser Region Hovedstaden i en mail til Dagens Medicin.

Tingbjerg blev tiltrækkende

Tingbjerg er et belastet område, har fast plads på ghettolistenog huser over 80 forskellige nationaliteter. Flere har traumer og psykiske problemer efter flugt fra krig og ødelæggelse. Mange lider af KOL og diabetes, og gennemsnitslevealderen er otte år lavere end i indre by, som blot ligger ni kilometer væk. Det svarer til middellevetiden i Danmark for 50 år siden.

Tingbjergs forhenværende læge, Asger Pilegaard, gik på pension for tre år siden, og kunne ikke sælge sin praksis. Det kan potentielt også have afholdt lægerne fra at investere i en praksis i Tingbjerg. Det er nogle af mange udfordringer, der har tvunget kommunen til at tænke nyt.

»Vi stiller lokaler til rådighed og vi har støttet ombygning af lokaler. Så kan de praktiserende læger leje sig ind,« siger Sisse Marie Welling (SF), der er sundheds- og omsorgsborgmester i København.

Hun fortæller, at fordi Tingbjerg er et udfordret område både fysisk og socialt, er der også behov for mere opbakning og bedre samarbejde mellem den praktiserende læge og kommunens forskellige tilbud. Det er kommunens job at aflaste Tingbjerg-lægerne.

»Lægerne får flere hjælpefunktioner. De får en socialrådgiver tilknyttet, fordi der er mange med sociale udfordringer. Der er også flere kronikere. Eftersom der bliver lagt mere og mere ud i praksissen, er det også vigtigt, at lægerne har samarbejder med vores kronikerprogrammer, så vi kan aflaste lidt ift. deres arbejde,« siger hun.

Et løfte om samarbejde

Ruth Ertmann og Amneh Hawwa fortæller, at de begge blev tiltrukket af muligheden for et tæt samarbejde med Københavns Kommune. De understreger, at kommunen gennem hele startfasen har levet op til løftet om et godt samarbejde.

»Det var den åbning i måden at samarbejde på, der gjorde at jeg fik lyst og så det som en udfordring at etablere sig i Tingbjerg. Det at være med til at udvikle en ny samarbejdsmodel,« siger Ruth Ertmann.

Det giver de to læger en tryghed at have både kommunen og regionen i ryggen. Der er mange samarbejdspartnere, der prøver at hjælpe dem med at bygge et sundhedscenter.

»Her følger pludselig en stab af velfungerende institutioner, som jeg kan arbejde med. Hjemmesygeplejersker, sundhedsplejersker, boligselskabet, socialforvaltning, plejehjemmet.

Jeg vil være her, fordi jeg har mange medspillere. Her kan jeg gøre en forskel og være med til at bygge sundheden op,« siger Amneh Hawwa.

En model for fremtiden

Målet på den korte bane har været at skaffe lægedækning til beboerne i Tingbjerg og yde støtte til lægerne fra kommunal side. Nu håber Sisse Marie Welling, at tiltaget også vil kunne være med til at nedbringe antallet af hospitalsindlæggelser i området.

»Forhåbningen er, at uligheden i sundhed retter sig. Men det kommer til at tage mange år,« siger hun.

Målet på den lange bane er, at det nye samarbejde kan bane vejen for, hvordan kommune og region kan være med til sundhedsmæssigt at løfte et område som Tingbjerg. Det skal ifølge Sisse Marie Welling gøre, at lægerne har lyst til at tage en sådan opgave på sig.

Hun påpeger, at det ikke kun er i Tingbjerg, der er behov for en sådan indsats. Bare i Københavns Kommune kæmpes der i Brønshøj, Husum og på Amager med lægemangel. Hun håber derfor, at dette kan blive en model for fremtiden – og hun ser frem til samarbejdet.

»Det skal ikke være ens postnummer, som er afgørende for, om man får den hjælp, man har brug for. Vi må ikke lade de allersvageste borgere i stikken, og det er jeg sikker på, ikke sker her,« siger Sisse Marie Welling.

Skriv kommentar