»Det gode ældre liv« skal diskuteres ude i forsamlingshusene
Ældreminister Thyra Frank vil rykke samtalen om hvad der definerer et godt liv, når man er ældre, ud i formsamlingshuse og plejehjem.

»Det gode ældre liv« skal diskuteres ude i forsamlingshusene Værdier for et godt liv, når man er ældre, skal debatteres ude i lokalområderne, så de ældre føler, at de bliver lyttet til.

Samtalen om hvad der definerer et godt liv, når man er ældre, skal rykkes ud i formsamlingshuse og plejehjem, så de ældre føler, at de bliver lyttet til. Det er meningen bag et af ældreminster Thyra Franks seneste initiativer; et katalog med hendes visioner for ældreområdet.

»Det enkelte menneskes følelse af at blive respekteret og værdsat afhænger i høj grad af måden, de bliver mødt og set på. Derfor er det uendelig vigtigt, at vi hele tiden har fokus på holdninger og værdier i ældreomsorgen,« siger Thyra Frank i en pressemeddelelse.

Kataloget består helt konkret af fire punkter:

  • Styrkelse af de ældres selvbestemmelse
  • Bedre plads til de pårørende
  • Adgang til fællesskabet for alle
  • Mere nærvær ved livets afslutning.

»Disse fire pejlemærker er helt centrale for en værdig ældreomsorg, og mange steder er man særdeles opmærksom på værdierne. Men vi skal have alle med og aldrig slippe værdierne af syne. Derfor glæder jeg mig til at komme i dialog med borgere, kommuner, ældreråd, pårørende, medarbejdere og ledere landet over,« siger Thyra Frank og fortsætter:

»Hvis man har brug for hjælp og ikke længere føler, at man har indflydelse sin egen hverdag, kan man let miste lysten, troen og viljen til livet. På samme måde er det med ensomhed. At føle sig uønsket alene forringer livskvaliteten og kan i værste fald øge dødeligheden. Derfor er pejlemærkerene om selvbestemmelse og adgang til fællesskabet så utrolig vigtige.«

Ældreministeren vil tage rundt i landet for at være en del af samtalen om ’det gode ældre liv’.

Skriv kommentar