Mere end hver tredje psykiatriske patient bliver genindlagt i Midtjylland: »Vi er selv ikke tilfredse med nuværende kvalitet af behandlingen«

Mere end hver tredje psykiatriske patient bliver genindlagt i Midtjylland: »Vi er selv ikke tilfredse med nuværende kvalitet af behandlingen« En tværregional opgørelse, som Kommunal Sundhed har foretaget, viser, at genindlæggelsesfrekvensen er markant større i Region Midtjylland end i de øvrige regioner. Især i Holstebro Kommune. Formand for regionens psykiatri- og socialudvalg erkender, at regionen ikke har levet op til dens ansvar. Både Lægeforeningen og SIND forklarer, at alt for mange patienter bliver udskrevet for tidligt.

Svingdøren snurrer: Skizofrene behandles mindre og genindlægges oftere

Svingdøren snurrer: Skizofrene behandles mindre og genindlægges oftere Mens antallet af mennesker med skizofreni har været støt stigende siden 2005, bliver patienter oftere genindlagt ifølge en analyse foretaget af KL’s nyhedsbrev Momentum. Det skyldes, at mange psykiatere er tvunget til at udskrive patienter, før de er færdigbehandlede, ifølge Dansk Psykiatrisk Selskab. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) genkender problematikken og erkender, at ressourcerne ikke har fulgt med antallet af patienter.