Ældre bruger fritvalgsordninger Næsten tre ud af fire ældre benytter sig af det frie valg af plejehjem, og knap halvdelen får mad fra privat leverandør.

Ældre vil gerne kunne vælge frit mellem kommunale og private ordninger, hvad enten det gælder hjemmehjælp, madudlevering eller valg af plejebolig. Det skriver Sundheds- og Ældreministeriet. Regeringens servicetjek af af fritvalg-ordninger viser, at næsten tre ud af fire, der er visiteret til en plejehjemsplads, benytter sig af det frie valg af plejehjem, og ca. 44 pct. […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement