Udvalg trumfer borgmester på assisteret p-dialyse Sundheds- og Omsorgsudvalget i Københavns Kommune har efter deres seneste møde bedt forvaltningen om at vende tilbage med modeller, der kan sikre, at kommunen fortsat kan varetage opgaven med p-dialyse.