To nye chefer på vej til sundheds- og socialområdet i Faaborg-Midtfyn
Faaborg-Midtfyn Kommune har ansat Kitt Lysén Pedersen (tv) som ny sundheds- og ældrechef, mens Tina Wald tiltræder den nye stilling som socialchef.

To nye chefer på vej til sundheds- og socialområdet i Faaborg-Midtfyn Faaborg-Midtfyn Kommune har ansat to chefer til ældre-, sundheds- og socialområdet. Stillingen som socialchef er helt ny og et led i en styrkelse af socialområdet.

Faaborg-Midtfyn kan præsentere flere nyheder på sundheds- og socialområdet. For det første tiltræder to nye chefer 1. juni hvor Kitt Lysén Pedersen bliver kommunens nye chef for sundheds- og ældreområdet, mens Tina Wahl begynder som socialchef.

Netop Tina Wahl stilling er endnu en nyhed, for det er første gang, at kommunen har en egentligt socialchef. I dag er socialområdet delt mellem særligt fagområderne Sundhed og Omsorg samt Opvækst og Læring, men fra 1. juni starter en ny proces, hvor  kommunalbestyrelsen vil kigge på muligheden for at skabe et nyt, sammenhængende fagområde inden for det sociale område, fremgår det af en pressemeddelelse.

Formålet er at sikre mere nærværende ledelse på sundheds- og socialområdet – og i sidste ende at skabe bedre sammenhæng i borgernes forløb og forebygge det merforbrug, der har været på området i de senere år. Den endelige beslutning om et nyt fagområde forventes at blive truffet på kommunalbestyrelsens møde den 6. oktober 2020

Tina Wahl har tidligere været kontorchef i KL med ansvar for socialområdet. Hun kommer fra en stilling i Fonden Novavi, der tilbyder misbrugsbehandling. Hun glæder sig til at arbejde med udviklingen af socialområdet i Faaborg-Midtfyn og mener, at den nye organisering af socialområdet vil betyde, at kommunen kan styrke den sociale indsats.

»Det vil give endnu bedre muligheder for faglig sparring og inspiration medarbejderne imellem, og det vil styrke mulighederne for at lave tidlige, forebyggende indsatser, hvor der er fokus på mål, opfølgning og en helhedsorienteret sagsbehandling. Det kan lyde nemt på papiret, men det er meget komplekst og en spændende opgave,« siger Tina Wahl i pressemeddelelsen.

Den nye chef for sundheds- og ældreområdet er oprindeligt uddannet sygeplejerske. Kitt Lysén Pedersen kommer fra en stilling som senior- og velfærdschef i Middelfart Kommune.

»Jeg brænder for både ældre- og sundhedsområdet, og jeg glæder mig meget til at skulle arbejde med begge områder i Faaborg-Midtfyn Kommune, som med sin nye organisering af velfærdsområdet har skabt rammerne for et øget fagligt fokus, hvor tværfaglighed, sammenhængskraft og aktivt medborgerskab er omdrejningspunkter,« udtaler Kitt Lysén Pedersen.

De to nye chefer er sidestillede, også indtil den nye organisering er på plads.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.