Sundhedstjek skal tackle overdødelighed Ved at tilbyde sundhedstjek til borgere tilknyttet det kommunale socialområde vil Allerød og Egedal Kommuner mindske den store overdødelighed blandt udviklingshæmmede og psykisk syge.

Med to mio. kr. fra Sundhedsministeriets pulje til “Lighed i sundhed” går Allerød og Egedal Kommuner fra efteråret 2015 igang med et projekt, der skal skrumpe forskellen i levetid mellem gennemsnitsdanskeren og danskere, der er enten udviklingshæmmede eller psykisk syge.

Også Roskilde, Svendborg og Københavns Kommuner har fået penge til en tilsvarende indsats, der overordnet går ud på at sikre, at de to grupper af borgere en bedre tilknytning til sundhedsvæsenet gennem årlige lægetjek, hvor fokus er på opsporing og forebyggelse.

Projektet er inspireret af en indsats, der har vist gode resultater i England og Norge, og i Københavns Kommune har man tidligere kørt et pilotprojekt, hvor 12 borgere modtog sundhedstjek med socialpædagogisk støtte.

»Ud af de 12 havde 85 pct. problemer, der hæmmede deres livskvalitet, og som der kunne gøres noget ved. Der er altså noget at hente med sådan en indsats,« fortæller Bent Schultz, der er chefkonsulent hos Konsulenthuset Horslund, og står for at koordinere indsatsen i Allerød og Egedal Kommuner.

Forskellige problemer, samme resultat

Lige nu er de to kommuner ved at finde ud af, hvilke af deres tilbud, der skal tilknyttes projektet.

Sideløbende bliver projektet søgt godkendt hos Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden, og i efteråret 2015 begynder efteruddannelsen af koordinatorer på de enkelte botilbud. Man forventer i første omgang, at 40 borgere fra hver kommune skal inkluderes.

»Det, der skal ske er, at vi skal uddanne det pædagogiske personale til at motivere borgerne til at tage imod et sundhedstjek og til at facilitere kontakt mellem borgeren og egen læge, der så skal lave et sundhedstjek. Her vil borgeren først få taget en blodprøve, som bliver fulgt op med et besøg hos lægen på 30-45 minutter, hvor en pædagog tager med og støtter borgeren på den måde, der nu er behov for,« fortæller Bent Schultz.

Selvom udviklingshæmmede og psykisk syge ikke har samme problemer, er begge grupper med i projektet. Det skyldes, at de har op mod 15 års overdødelighed i forhold til den almindelige befolkning, og fordi der blandt begge grupper findes borgere, der har et sporadisk eller måske dårligt forhold til egen læge.

»For de udviklingshæmmede handler det om, at de har kommunikationsvanskeligheder og måske ikke selv er opmærksomme på sygdomstegn. For de psykisk syge er det måske i højere grad dårlige erfaringer i sundhedsvæsenet eller manglende fokus på deres fysiske problemstillinger, når de er hos lægen, der skal rettes op på,« forklarer Bent Schultz.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.