Skoletandlæger i Holbæk skal opdage overvægt Børnetandplejen i Holbæk spiller en vigtig rolle i opsporing af overvægt hos de børn, der indgår i et forskningsprojekt, som Holbæk Kommune og Holbæk Sygehus samarbejder om.