Skanderborg samler sundhedsoplysninger i ny borgerjournal Dokumentationen bliver mere struktureret, når Skanderborg til efteråret samler alle sundhedsoplysninger om borgere i et samlet journalsystem.

Skanderborg Kommune samler nu borgerens forskellige sundhedsoplysninger i et fælles system.

Det sker efter, at Fælles Sprog III skal implementeres i landets kommuner og satte skub til processen. Skanderborg har tidligere haft flere forskellige systemer, der ville gøre det vanskeligt at få gennemført Fælles Sprog III, derfor valgte kommunen at finde et nyt og fælles journalsystem

Valget faldt på Columna Cura, der er udviklet af Systematic – og blandt andet anvendes i nabokommunen Aarhus.

I februar skrev kommunen under på en købsaftale, fortæller projektleder i Skanderborg Kommune Lis Bjerg Hermind. Det nye journalsystem skal gå i luften 30. oktober og kan favne både omsorgs- og socialområdet.

På sigt er det planen, at flere områder også kan kobles på.

»Den største forandring for vores medarbejdere bliver Fælles Sprog III, og så kommer Columna Cura i halen på det. Vi indfører begge dele på samme tid for kommunens 1.200 brugere på ældreområdet,« siger Lis Bjerg Hermind og fortæller, at yderligere 1.100 brugere kommer med på løsningen, når socialområdet kommer med til foråret 2018.

Systemet skal give mere tid til kerneopgaven og arbejde aktivt med kvaliteten. Sundhedspersonalet skal med Fælles Sprog III vurdere borgerne på en ny måde, hvilket Columna Cura er indrettet efter. Personale skal lave en tilstandsvurdering af borgerens helbred og funktionsevne. Derefter skal der laves en vurdering af, hvordan medarbejdere kan lave den rette indsats for at højne kvaliteten for borgeren.

»Dokumentationen af tilstandene er meget velstrukturerede. Når man vurderer en borger på funktionsevne, skal man vurdere, om det er niveau fire, hvor borgeren ikke kan mestre det selv, eller niveau et, hvor borgeren er næsten selvhjulpen. Formålet med at gøre dette er i sidste ende at gøre borgeren mere selvhjulpne, for det giver dem en højere livskvalitet,« siger Lis Bjerg Hermind.

De kan i kommunen også få et overblik over, hvor mange borgere de har på niveau fire, og se om kommunen ved at lave en specifik indsats kan være med til at bringe en række borgere fra et niveau til et andet.

»Det bliver en gennemgribende forandring helt fra myndighed til udførende. Du kan ikke bare skrive løs i journalerne længere. Du skal kende til journalstrukturen og vide, hvad der ligger i at vurdere efter niveauer. Det bliver en stor forandring også at skulle tænke i tilstand, indsats, forventet tilstand og opfølgning. I dag kan man nemmere glemme opfølgningen, med det nye system bliver man holdt til ilden,« siger Lis Bjerg Hermind.

Den nye borgerjournal er med til at skabe en forenkling i dokumentationspraksis, fortæller Lis Bjerg Hermind. Det var nemlig vigtigt i valget af nyt system, at det skulle være brugervenligt.

Forenklingen betyder også, at medarbejderne nu kan sidde med deres smartphone hos borgeren og lave dokumentationen.

»Vi kan sidde med borgeren og spørge dem, om de har mod på at få denne form for træning, eller denne rollator, så de kan træne sig op til selv at kunne gå ud i køkkenet. Derefter kan man i samarbejde med borger eller pårørende formulere et mål og skrive det ind i systemet. I dag kører man hjem på centret, fordi man skal skrive så meget, men nu kan vi løse det hele hos borgeren,« siger hun.

Columna Cura er et fælles system for alle kommunens omsorgsansatte, så når en social- og sundhedshjælper har noteret et mål for en borger, vil en kollega også kunne se det og vide, at det er der styr på.

Til trods for at de forskellige journaler bliver samlet i ét fælles system, betyder det ikke, at sundhedspersonalet bare kan klikke rundt i borgerens forskellige oplysninger. Personalet kan kun se de emner, som borger har givet samtykke til.

På sigt er det meningen, at borgere og pårørende selv skal kunne tilgå journalen på borger.dk.

 

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.