Mariagerfjord Kommune vil skabe integreret sundhedstilbud Et sundhedshus på hospitalsgrunden i Hobro kan være med til at styrke samarbejde mellem kommune og region. Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland undersøger sammen mulighederne for at bygge et nyt sundhedshus som nabo til hospitalet.

I Mariagerfjord Kommune vil man samle store dele af de kommunale sundhedstilbud i Hobro i et nyt sundhedshus på den eksisterende hospitalsgrund. Det skal give mulighed for bedre samarbejde på tværs og bedre udnyttelse af de regionale og kommunale sundhedstilbud til gavn for borgerne. Det er politikere i Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland tidligere blevet enige om, og nu er der indgået en aftale med rådgivningsfirmaet Sundhedsgruppen. De skal undersøge, hvordan de nuværende hospitalsbygninger på Aalborg Universitetshospital – Hobro kan...