Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet, at der skal laves en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen. »Det er vigtigt, at der er gode sundhedstilbud tæt på borgerne i alle dele af landet,« siger Sophie Løhde (V).Foto: Joachim Rode

Kommuner får forpligtende krav til forebyggelsestilbud Der bliver fremover stillet forpligtende krav til patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne. Sundhedsstyrelsen har lavet de nye kvalitetsstandarder, der skal sikre mere ensartede tilbud i hele landet til borgere med kroniske sygdomme.

Det skal være slut med store forskelle på kommunale sundhedstilbud inden for forebyggende indsatser.

Et bredt flertal af Folketingets partier har besluttet, at der skal laves en national kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen og kvalitetsstandarder for bestemte kommunale sundhedstilbud. Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Mere end en mio. mennesker lever i dag med diabetes, KOL, hjerte-kar-lidelser eller andre kroniske sygdomme, og ifølge Indenrigs- og Sundhedsministeriet vil tallet stige i de kommende år. Med den nye nationale kvalitetsplan for det nære sundhedsvæsen vil der blive stillet krav til de patientrettede forebyggelsestilbud i kommunerne. Det skal styre det nære sundhedsvæsen og sikre, at borgere med kronisk sygdom får bedre og mere ensartede tilbud i hele landet. 

Forebyggelse er et centralt element i omstillingen til det nære sundhedsvæsen, der skal være med til at fremtidssikre et samlet sundhedsvæsen

Sisse Marie Welling, formand, KL’s Sundheds- og Ældreudvalg

»Stadig flere danskere må leve med en eller flere kroniske sygdomme, men det er heldigvis muligt at leve et godt og aktivt liv, hvis man får de rette indsatser og passer godt på sig selv. Derfor er det også vigtigt, at der er gode sundhedstilbud tæt på borgerne i alle dele af landet,« siger indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde (V) og fortsætter: 

»Med de nye kvalitetsstandarder kommer der nu forpligtende krav til kommunernes forebyggende tilbud inden for eksempelvis egenomsorg, fysisk aktivitet og ernæring. Det vil betyde, at sundhedstilbuddene bliver langt mere ensartede og af høj kvalitet, og det vil gavne borgere i alle kommuner.« 

Sundhedsstyrelsen har lavet de nye kvalitetsstandarder til de udvalgte kommunale sundhedstilbud. Standarderne skal sikre klare rammer for kommunernes forebyggelsestilbud til borgere med f.eks. diabetes, KOL og hjerte-kar-sygdomme.

»I KL har vi set frem til kvalitetsstandarden for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Vi er enige i intentionerne om at sikre en ensartet høj kvalitet i forebyggelsestilbud til borgere på tværs af kommunerne,« siger formand for KL’s Sundheds- og Ældreudvalg Sisse Marie Welling (SF). 

»Forebyggelse er et centralt element i omstillingen til det nære sundhedsvæsen, der skal være med til at fremtidssikre et samlet sundhedsvæsen. Kvalitetsstandarderne er et første skridt i denne omstilling, hvor borgerne mødes af gode sundhedstilbud i deres nærmiljø og understøttes i at kunne leve et godt hverdagsliv med deres sygdom,« fortsætter Sisse Marie Welling.

Der er afsat 102,9 mio. kr. i 2023 stigende til 130,4 mio. kr. årligt fra 2029 og frem til kommunernes implementering af kvalitetsstandarderne målrettet patientrettet forebyggelse.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.