Erfaren PRO-kommune ser gode muligheder i ny fælles løsning Vejle Kommune har allerede godt styr på at bruge PRO-data. Og afdelingsleder kalder en national PRO-løsning for det eneste rigtige, fordi det letter arbejdsgange og skaber et fælles datagrundlag, som vil gavne forskningen af kommuners indsatser.

PRO-data og generel brug af data om borgerne er langt fra nyt i Vejle Kommune. Medarbejdere, ledere og politikere får gennem data indblik i, hvordan det går, og hvor der er udfordringer. Erfaringerne er så mange, at da de fire største kommuner inviterede alle landets kommuner med til et udbud på en fælles national PRO-løsning, ville Vejle Kommune gerne sidde med ved bordet, når løsningen skulle bygges.

»Vi bruger data som afsæt i kvalitetsudvikling. Vi laver ikke noget om ud fra enkelte evalueringer – men ændringer sker ud fra en faglig vurdering af litteratur og de effekter, vi kan monitorere, hvis en borger er utilfreds. Men hvis der er flere, som ytrer det samme, eller vi kan se, at borgerne på et specifikt hold ikke forbedrer sig, så skal vi kigge på det og se, om vi skal ændre noget,« forklarer afdelingsleder Birthe Pors fra sundhedskurser i Vejle Kommune.

Nu er kontrakten på den fælles kommunale PRO-løsning i hus, og valget er faldet på Systematic med MedWare som underleverandør. En styregruppe på direktørniveau og sundhedsfagligt niveau er nu i gang med at finde ud af, hvordan platformen skal se ud. Her sidder Vejle Kommune med sammen med de fire største kommuner og Ikast-Brande, der også i en årrække har arbejdet med PRO-data. I det sundhedsfaglige spor sidder en kommune fra hver region: Aalborg, Ikast-Brande, Vejle, Roskilde og København.

Birthe Pors sidder med i det sundhedsfaglige spor, hvor hun trækker på sine erfaringer med PRO-data, erfaringer, som begynder tilbage fra 2006, hvor hun i Horsens Kommune stiftede bekendtskab med MoEva – Monitorering og evaluering af kommunale sundhedstilbud. Det trak hun med til Vejle, hvor de i dag bruger samme system, der bygger på PRO-data.

Eneste rigtige

Vejle bruger data i årsrapporter i de enkelte teams, til ledere og direktører og til politiske sagsfremstillinger, inden nye indsatser bliver lavet.

I den indledende dialog med borgerne bruger medarbejderne svarene i Borgerprofil til at spore sig ind på, hvad der er det rette forløb for borgeren.

»Vi spørger borgerne fire gange i løbet af et forløb hos os. Det giver et godt datasæt at arbejde ud fra,« siger Birthe Pors.

10 kommuner bruger MoEva, så da de fire største kommuner inviterede Vejle og alle landets andre kommuner med, tænkte Birthe Pors, at det var en god mulighed.

»For nogle kommuner vil det gøre en kæmpe forskel. Vi har allerede et stort batteri, så det vil nok ikke være så stor en forandring i vores indsats. Men når vi ikke er et større land, er en national løsning det eneste rigtige at gøre, og vi vil gerne være med til at få en løsning til at fungere,« siger afdelingslederen.

Bedre grundlag for forskning

Når landets kommuner skal rapportere PRO-skemaer for borgere med hjertesygdomme og diabetes lavet af en klinisk koordinationsgruppe, tænker Birthe Pors, at det er en fordel med en fælles platform, fordi det så bliver lettere for kommunerne at gøre præcis det samme, og at de i fællesskab kan sikre validerede spørgeskemaer målrettet til den borgergruppe, de arbejder med

»Snart skal KOL telemedicin rulles ud, og der er det er en stor fordel at få et fælles system til alle vores data på tværs af kommuner og sektorer i stedet for, at vi sidder med hvert vores system,« siger Birthe Pors.

Vejle Kommuner fortsætter med at bruge MoEva, indtil den nationale PRO-løsning står færdig og fungerer. Når Vejle overgår til den nationale løsning bliver det dyrere for dem, og det er endnu uvist, om der kommer et nationalt sekretariat til at stå for platformen. Men Birthe Pors ser helt sikkert frem til at følge pilotprojekterne og se den endelige platform.

»Der vil hele tiden komme nye sygdomme, som vi skal monitorere og evaluere på i kommunerne. I kommunerne har vi ikke været så gode til at lave evidensbaseret forskning på effekten af vores indsats – det får vi bedre mulighed for fremover, når vi alle har samme datagrundlag,« lyder det fra Birthe Pors.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.