Sygeplejersker bekymret for udlicitering af hjemmesygeplejen Ikast-Brande Kommune vil gøre op med mange forskellige medarbejdere i ældres hjem og udlicitere hjemmesygeplejen med inspiration fra hollandsk model. Lokale sygeplejerskeformænd savner inddragelse i beslutningen.

Ikast-Brande Kommune er blevet inspireret af Buurtzorg-modellen fra Holland, og vil fra 1. april 2020 sætte gang i et pilotprojekt, hvor hjemmesygeplejen bliver udliciteret.  

Den hollandske hjemmesygeplejerske Jos de Blok står bag modellen, der i meget høj grad bygger på varme hænder. Sygeplejersker og hjemmehjælpere er organiseret i selvstyrende grupper på 10-12 medarbejdere, som har ansvaret for en gruppe af 40-60 ældre og syge i et lokalområde, skriver Berlingske.

Ikast-Brande-borgmester Ib Lauritsen (V) siger, at forsøget med selvorganisering ikke er ukompliceret.

»Vi har nogle siloer og fastlåste tænkninger, som gør det kompliceret. Men hvis vi kan lægge styringen, ansvaret og ledelsen lidt tættere ud til de mennesker, der arbejder med det, så vil man give flere ansvar for deres egen hverdag. Der er eksempler på, at der på en måned er kommet 32 forskellige mennesker i de ældres hjem. Det vil vi gerne gøre op med,« siger han til avisen.

Kredsformand Anja Laursen og kredsnæstformand Hanne Holst Long i Dansk Sygeplejeråd, Region Midtjylland mener, at det er dybt bekymrende, at beslutningen om udliciteringen er foregået i det politiske system.

»Samlet set mener vi ikke, beslutningen i byrådet om det kommende projekt er truffet på baggrund af saglige og faglige vurderinger og håber, I besinder jer og afklarer de mange problemstillinger, som såvel de tillidsvalgte, medindflydelsessystemet, Ældrerådet samt vi fra DSR har påpeget. Det fortjener borgerne!,« skriver de i et åbent brev i Herning Folkeblad.  

Anja Laursen og Hanne Holst Long tror, det bliver svært at overføre den hollandske model i Danmark, fordi sundhedssystemerne ifølge dem er meget forskellige – Danmark har et offentligt drevet og finansieret sundhedsvæsen, mens Holland har et sundhedsvæsen finansieret af sundhedsforsikringer. 

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.