Koordineret indsats for multisyge er en gevinst i Skive Treårigt kvalitetsudviklingsforløb har givet nyttig viden.

Mange multisyge borgere har en stor vifte af forskellige kontakter i sundhedsvæsenet, og det kan være helt uoverskueligt for den enkelte at holde styr på.

Der kan være ambulante besøg på hospitaler, konsultationer hos egen læge, tider til blodprøvetagning, indlæggelser, behandling hos fysioterapeut og kontakt til sagsbehandler – blandt mange flere ting.

På den baggrund har Skive Kommunes sundhedscenter gennem de seneste tre år gennemført kvalitetsudviklingsforløbet SKARB for at undersøge, hvad det ville betyde, hvis man samlede alt det sundhedspersonale, der var omkring en patient om en samlet behandlingsplan.

»Responsen fra borgerne, der deltog i projektet var, at de var glade for at få kigget samlet på deres behandlingsplan, så de ikke længere selv havde ansvaret for at holde styr på, om alle behandlinger gik i samme retning«, fortæller Marianne Balsby, leder af Sundhedscenter Skive, i en nyhedsartikel på sundhedscentrets hjemmeside.

Nyttig viden

I projektet har der været ansat én sygeplejerske, der har haft en koordinerende funktion. Sygeplejersken har besøgt den enkelte multisyge borger for at afklare aktuelle problemstillinger, inden der har været holdt et virtuelt møde med borgeren og de forskellige sundhedsprofessionelle. Der blev også sørget for, at alle behandlingsdata blev journalført.

Region Midtjylland tager i juni stilling til, om de vil finansiere ansættelse af en SKARB koordinator, så projektet kan blive et nyt tilbud til de multisyge i Skive Kommune.

Uanset om projektet fortsætter har det givet meget nyttig viden, fastslår Marianne Balsby.

»Vi har gennem de tre år, vi har arbejdet sammen med de multisyge borgere fået et unik indblik i de problemstillinger, de står med.  Den viden giver vi ikke slip på, så den vil vi tage med videre i vores fremtidige arbejde i andre sammenhænge«, pointerer Marianne Balsby.

Fakta:

  • SKARB er et tværsektorielt projekt, der er opstået for at give sårbare multisyge borgere, som har vanskeligt ved at navigere i de mange tilbud fra sundheds- og socialvæsenet, støtte, pleje og behandling i nærområdet.
  • Hospitalsenhed Midt ønsker med projektet ‘SKARB – samarbejde om borgerne’ at styrke indsatsen for sårbare multisyge borgere i Skive Sundhedshus.
  • SKARB er en forkortelse for Skive Sundhedshus, kommune, almen praksis, region og borger.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.