I Holbæk skal sygeplejerskerne uddannes til Danmarksmestre i sektorsamarbejde En ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk vil uddanne sygeplejersker, der har tjek på overgange og sammenhæng. Kommune og sygehus er engagerede i uddannelsen og tror på, at de nyuddannede sygeplejersker vil have en stor forståelse for borgerforløb på tværs. 

Professionshøjskolen Absalon vil gøre sine sygeplejerskestuderende i Holbæk til Danmarksmestre i det tværsektorielle samarbejde. Derfor er uddannelsen vinklet på den gode overgang, og det specielle ved uddannelsen er, at praktikforløbene ikke kun foregår i enten kommune eller på sygehuset, fortæller Daniel Schwartz Boje, direktør for Sundhed, Social og Engineering på professionshøjskolen.  »Vi designer alle praktikforløb … Læs resten af I Holbæk skal sygeplejerskerne uddannes til Danmarksmestre i sektorsamarbejde En ny sygeplejerskeuddannelse i Holbæk vil uddanne sygeplejersker, der har tjek på overgange og sammenhæng. Kommune og sygehus er engagerede i uddannelsen og tror på, at de nyuddannede sygeplejersker vil have en stor forståelse for borgerforløb på tværs.