Værnemidler: Fire ting du kan gøre for at reducere risikoen for corona-smitte
Sundhedsmyndighederne har ikke været gode nok til at træne personalet i, hvordan de reducerer smittespredning, når de bruger værnemidler, mener Sandra Viggers, hoveduddannelseslæge i anæstesi på Nordsjællands Hospital.

Værnemidler: Fire ting du kan gøre for at reducere risikoen for corona-smitte Selvom du bruger de rigtige værnemidler, øger du smitterisikoen, hvis du tager dem forkert af efter brug. En læge med særlig viden om værnemidler giver dig her fire råd til, hvordan du kan forebygge corona-smitte.

Når man skal beskytte sig mod smitte af coronavirus, er det ikke nok at have tilstrækkeligt med værnemidler.

Det er også altafgørende, at man bruger de værnemidler, man har, korrekt, fortæller Sandra Viggers. Hun er anæstesilæge på Nordsjællands Hospital, og har lavet simulationsstudier i brugen af værnemidler mod ebola-smitte. I den forbindelse har hun undersøgt de forskellige typer af værnemidler:

Hvis ikke man tager værnemidlerne ordentligt af, risikerer man at slæbe virus rundt på hospitalet og smitte patienter, kolleger og at tage det med ud i samfundet.

»I Danmark har vi overset, at personalet skal trænes i at tage værnemidlerne korrekt på og endnu vigtigere af. Hvis ikke man tager værnemidlerne ordentligt af, risikerer man at slæbe virus rundt på hospitalet og smitte patienter, kolleger og at tage det med ud i samfundet« siger hun.

Hun fortsætter:

»Hvis ikke man tager sine værnemidler af efter en fast tjekliste, gerne med en observatør, så øger man risikoen for, at vi kontaminerer os selv.«

Sandra Viggers mener, at sundhedsmyndighederne har svigtet i oplysningen om brugen af værnemidler:

»Der, hvor de har fejlet, er træningen i at tage værnemidler af og på,« siger hun,

Observatør skal hjælpe personalet

Netop på- og aftagningen af værnemidler tages meget seriøst i andre lande, påpeger Sandra Viggers. I videoerne fra Kina kan man se, hvordan observatører instruerer personalet i at tage værnemidlerne af langsomt af efter en særlig procedure.

»Budskabet er i virkeligheden, at vi ved fra andre smitsomme sygdomme, at vi er i stor risiko for at smitte os selv, især ved aftagning af værnemidler, og at træning i den procedure kan være med til at forebygge det,« siger hun.

Budskabet er i virkeligheden, at vi ved fra andre smitsomme sygdomme, at vi er i stor risiko for at smitte os selv, især ved aftagning af værnemidler, og at træning i den procedure kan være med til at forebygge det

Væsentligheden af god på- og aftagning af værnemidler er velbeskrevet, fortæller Sandra Viggers. Men alligevel viser studier, at det går galt, når værnemidlerne skal tages af. Derfor skal denne proces tages alvorligt:

»Det er så vigtigt, at personalet bliver spottet, når de tager værnemidler af. Fokus kan betyde, at vi bruger hinanden til at tage værnemidler af en ad gangen, eller at vi bruger en erfaren observatør, så vi sikrer, at vi gør det rigtigt.«

En anden vigtig pointe er aftagningen af masken, siger Sandra Viggers:

»Det vigtigste er, at man som det sidste tager sin maske ordentligt af fremover hovedet, og at masken tages af uden for et forurenet rum med aerosoler.«

Afspritning af halsen

Sandra Viggers fortæller, at det også er vigtigt at spritte hals og håndled grundigt af efter de mest risikobetonde procedurer, de såkaldt aerosolproducerende procedurer, hvor smitterisikoen er størst:

»Når vi står med vores hoved nede i patienten, når vi intuberer, så har vi en øget risiko for, at vores hals bliver udsat for et stort virus-load. Hvis ikke vi skal have en dragt, der dækker halsen, så skal vi være meget mere opmærksom på, at vi skal spritte vores hals af, efter vi forlader en stue, for der bærer vi aerosoler rundt,« siger Sandra Viggers.

Hun fortæller, at man fra simulationsstudier med SARS- og MERS-coronavirus ved, at det er hånden og halsen, hvor personalet er mest eksponeret for virus.

»Derfor har man set Kina og Italien bruge dobbelthandsker. Det behøver vi som sådan ikke, men når vi kun har et par handsker, der er af dårlig kvalitet, så har handskerne det med at gabe. Det gør vores håndled mere udsatte,« siger Sandra Viggers.

Hvis du vil læse mere om værnemidler kan du læse anbefalingerne fra CDC, Centers for Disease Control and Prevention, her.

Skriv kommentar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.