Regering vil bygge videre på kommuners værdighedspolitik med satspuljemidler
»Vi skal kunne gøre langt mere for de svageste ældre, og derfor håber jeg, at mine satspulje-kollegaer vil være med til at finde penge til at støtte kommunerne i det her vigtige arbejde,« siger ældreminister Thyra Frank (LA). Regeringen har prioriteret 140 mio. kr. til »Værdighed og omsorg for de svageste ældre.«

Regering vil bygge videre på kommuners værdighedspolitik med satspuljemidler En styrket rehabiliteringsindsats, udvidet tilsyn på ældreområdet samt en plejehjemsportal er på regeringens ønskeliste i udspillet om satspuljen.

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement

Regeringen er kommet med deres udspil til, hvordan den mener, at satspuljemidlerne skal prioriteres. Bl.a ønsker regeringen at afsætte ca. 530 mio. kr. inden for Sundheds- og Ældreministeriets område, fremgår det i en pressemeddelelse. Heraf skal ca. 140 mio. kr. gå til »Værdighed og omsorg for de svageste ældre« i perioden 2018-2021. »Langt de fleste […]