Nyt værktøj skal vurdere effekten af satspuljeprojekter Efter kritik fra Statsrevisorerne lanceres der nu en metode, der skal vurdere, hvilken effekt projekter finansieret af satspuljen reelt har

Et nyt værktøj skal imødegå kritikken af regeringens muligheder for at vurdere effekten af de støttede projekter. Puljen, der er målrettet indsatser henvendt til samfundets svageste, blev i 2014 kritiseret af Statsrevisorerne for, at »ministerierne siden etableringen af satspuljen ikke har foretaget en tværgående evaluering af den samlede satspulje, herunder om ordningerne samlet set lever […]

Desværre, kun abonnenter har adgang til at læse denne artikel.

Få et prøveabonnement