Tværsektorielt projekt tester indlæggelser i hjemmet

Et tværsektorielt samarbejde i Midtjylland undersøger indlæggelse af akut syge ældre i hjemmet, hvor kommunale sygeplejersker behandler og sparer med sygehuslæger, der er behandlingsansvarlige. Håbet er, at løsningen er til gavn for de ældre og er billigere for sundhedsvæsenet.

Annonce

Sønderborg Kommune forenkler dokumentationen

92 papirskemaer er blevet afskaffet i Sønderborg Kommune efter et forbedringsprojekt. Det giver mere tid til til borgerne og bedre arbejdsmiljø for medarbejderne.

Annonce

Faste teams i ældreplejen koster ikke gratis

Forventningen er, at medarbejderne begynder at arbejde sammen i små, faste, tværfaglige teams samtidig med, at de nærmest fra dag et skal holde budgetterne, men så store ændringer kræver tid og udvikling direkte i praksis 

Hospitalers udvidede patientansvar har skabt tryggere arbejdsgange i Ballerup Kommune

Siden 1. februar har kommunale sygeplejersker i Region Hovedstaden haft en direkte linje til den hospitalsafdeling, der har udskrevet patienten til de kommunale døgnpladser. Det har skabt større tryghed i Ballerup Kommune, hvor afstanden til lægen tidligere virkede lang, men muligheden har også skabt mere travlhed på hospitalsgangene.

Se flere jobs