Store forskelle i kommunernes evne til at fastholde ansatte i ældreplejen

Mens kommunerne Herlev og Bornholm er bedst til at holde på de ansatte i ældreplejen, har Gribskov og Rebild haft den største personaleudskiftning, viser analyse fra tænketanken Cepos. Analysen dokumenterer også, at ansatte i hjemmeplejen generelt skifter job oftere end ansatte på plejehjem.

Annonce

Læge til alle kræver mere end økonomisk bonus

Vores påstand er, at man ikke realistisk kan aflønne sig ud af det merarbejde, der følger med i mange af de områder, som er lægedækningstruede. Man bør overveje, om normtallet for patienter knyttet til en lægekapacitet skal være forskellig, afhængig af om praksis ligger på Østerbro eller i Nykøbing Sjælland, skriver Marie Henriette Madsen, projektchef i VIVE, og Jakob Kjellberg, professor i VIVE.

Annonce