Projekt skal give borgere med rygbesvær sammenhængende rehabilitering

Borgere med rygbesvær og samtidigt forløb i jobcenter efterlyser mere koordinerede forløb i kommunen. Det forsøger et forskningsprojekt, som UCL laver i samarbejde med Svendborg Kommune, at gøre noget ved, så forvaltninger kan skabe bedre rehabiliteringsforløb til borgere med rygbesvær.

Annonce

Den Gyldne Tråd 2022

I morgen 20. april uddeles Den Gyldne Tråd 2022 på KL’s sundhedskonference. Læs om de to nominerede til prisen her:

Tingbjerg Changing Diabetes vil løfte sundheden gennem adfærdsændringer

Beboerne i bydelen Tingbjerg har oftere kroniske sygdomme end borgerne i resten af København. Indsatsen Tingbjerg Changing Diabetes forsøger at rette op på den skævhed ved i samarbejde med beboerne at skabe mulighed for at leve sundere. Indsatsen er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022 for sit store arbejde med at fremme sundheden i et udsat boligområde.

Tværsektoriel indsats giver borgere den ønskede afslutning på livet

I Projekt Livets Afslutning, der er et tværsektorielt samarbejde mellem Viborg, Silkeborg og Skive kommuner, Hospitalsenheden Midt og almen praksis har medarbejderne fået et kompetenceløft, så de kan tale med borgerne om deres ønsker for den sidste tid i livet. Alle beslutninger bliver journalført, hvorved borgernes ønsker går på tværs af sektorer. Initiativet er nomineret til Den Gyldne Tråd 2022.

Annonce

72 timers behandlingsansvar skal skabe bedre overgange

For at skabe mere patientsikre forløb i Region Hovedstaden skal hospitalerne beholde behandlingsansvaret 72 timer efter udskrivning til midlertidige kommunale døgnpladser, plejecentre eller kommunal sygepleje i eget hjem. Projektet bliver fremhævet af dommerkomiteen bag prisen Den Gyldne Tråd 2022.

Der er opstået en fejl, feedet er sandsynligvis nede. Prøv igen senere.

Se flere jobs