Annonce

Forskere kortlægger medicineringsfejl i sundhedsvæsenet

Fra 2014 til 2018 blev der indrapporteret omkring 480.000 medicinrelaterede utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Forskere har gennemgået tallene og blandt andet identificeret, hvor mange gange det har ledt til alvorlige konsekvenser for patienter, og hvilke lægemidler der typisk er involveret.

Ældre patienter ofres i effektivitetens navn

Ældre ender for ofte i krydspres mellem forpinte hospitalsafdelinger og almen praksis. Systemet er blevet alt, alt for bureaukratisk og uigennemskueligt, skriver Mia Gall Grandahl.

Annonce

Akutchefer: Kommuner, almen praksis og 1813 medvirker til overbelægning

Ifølge ledelsen på Nordsjællands Hospitals Akutafdeling har en potentielt patientskadelig opgaveglidning fundet sted på akutområdet. Her spiller kommuner, praktiserende læger og 1813 ifølge cheflæge Jesper Juul Larsen en rolle i de problemer, der kan true med at vælte læsset på akutafdelingen.