Ny IV-aftale kompenserer syddanske kommuner økonomisk

En økonomisk IV-aftale i Region Syddanmark betyder både flere ressourcer og flere opgaver med intravenøs behandling til de syddanske kommuner. Aftalen vil gøre en positiv forskel for borgerne, siger leder af sygeplejen i Varde Kommune, der dog kan være bekymret for, om kommunen kan følge med stigningen i antallet af opgaver.

Annonce

Rigshospitalet hjælper kommuner med genoptræning efter hjerneskade 

Otte kommuner har i et projekt kunnet få rådgivning fra Rigshospitalet, når de har haft en kompleks sag med en borger, der skulle have kommunal genoptræning efter hjerneskade. Projektet er slut, men håbet er, at ordningen kan fortsætte i permanent form.

Horsens Kommune vil styrke læringsmiljø for sosu-elever

For mange sosu-elever falder fra, og derfor vil Horsens Kommune forsøge at fastholde eleverne med mere intensiv praktikvejledning.

COVID-19: Sundhedsvæsenet skal huske at handle

Ny bog fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed samler erfaringer og læringer fra halvandet års COVID-19-krise fra mere end 100 aktører i sundhedsvæsenet.

Så mange er smittet med corona i din kommune

Få overblik over, hvor mange coronasmittede og vaccinerede der er i landets 98 kommuner. Over 72 pct. er færdigvaccineret.

Ét spørgsmål om booster-vacciner plager forskere og embedsværk: »Vi kender ikke tærsklen for immunitet«

Camilla Foged, professor i vaccinedesign på Københavns Universitet, fortæller, at manglende viden om immunitet gør det er svært at lægge en meningsfuld vaccineplan for danskernes tredje COVID-19-vaccinestik.

Intervention reducerer markant forbruget af antibiotika på plejehjem

Ny dansk forskning viser, at der er et stort potentiale for at reducere forbruget af antibiotika til ældre på plejehjem. Ældre får formentlig lidt for ofte en diagnose med en urinvejsinfektion, selvom der ikke er noget at behandle, viser forskningen.

Plejehjems­beboere kan nu få tredje stik mod COVID-19

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at revaccination af beboere på plejehjem begynder nu, da de er i øget risiko for et alvorligt forløb af COVID-19. Personale i sundhedsvæsenet og på plejehjem vil være nogle at de næste, der tilbydes revaccination.

Kontinuitet er ikke nice to, men need to

Få, gennemgående medarbejdere er afgørende for kvaliteten af ældreplejen. For at øge kontinuiteten er der stort fokus på de organisatoriske rammer for mødet mellem borger og medarbejder, men for at komme i mål er vi også nødt til at se på ældreplejens overordnede rammevilkår. 

Kommunale sygeplejersker nedlægger arbejdet

Sygeplejersker i område syd i Aarhus Kommune nedlægger arbejdet i en time tirsdag og onsdag. Det gør de for at støtte regionale kolleger samt vise utilfredshed med regeringens lovindgreb.

KL ansætter ny kontorchef på sundheds- og ældreområdet

Nanna Skovgaard er ny kontorchef i KL. Her skal hun arbejde med kvalitet, sammenhæng og digital sundhed på sundheds- og ældreområdet.

Syddanmark vil skabe bedre samarbejde om nydiagnosticerede diabetespatienter

Diabetes type 2-patienter, som netop har fået diagnosen, efterlyser hjælp til at navigere i deres nye tilværelse, viser ny rapport bestilt af Steno Diabetes Center Odense. Centret er i forvejen i gang med at afprøve opstartsforløb for nydiagnosticerede i samarbejde med almen praksis og kommunerne.

Ensomhed handler om meget andet end mangel på aktiviteter

Aktiviteter kan afhjælpe social ensomhed, hvor mennesker bringes sammen med andre mennesker. Eksistentiel og emotionel ensomhed stikker dybere og er langt sværere at gøre noget ved.

Rehabilitering: Vi skal turde ‘bevæge’ vores velfærdssamfund

Som kommuner er vi her for borgerne. Men forudsætningen for, at vi også fremover lykkes som samfund, er, at vi ændrer den kollektive tanke fra, at rehabilitering bare er noget, som bor i kommunen.

Det står der om sundhed og ældre i regeringens finanslovsudspil for 2022

Finansministeren præsenterede mandag regeringens finanslovsudspil for 2022, hvor der bl.a. er afsat midler til nærhospitaler, men ingen til psykiatrien. FOA’s formand ønsker, at kommunerne får større frihed gennem flerårige budgetrammer.

Ny IV-aftale kompenserer syddanske kommuner økonomisk

En økonomisk IV-aftale i Region Syddanmark betyder både flere ressourcer og flere opgaver med intravenøs behandling til de syddanske kommuner. Aftalen vil gøre en positiv forskel for borgerne, siger leder af sygeplejen i Varde Kommune, der dog kan være bekymret for, om kommunen kan følge med stigningen i antallet af opgaver.

Nærhospitalerne er her allerede

Spørgsmålet er, hvad der skal ske med de over 3.500 sengepladser, kommunerne allerede har. Skal vi bare fortsætte med at lade kapaciteten vokse, mens vi lukker endnu flere medicinske hospitalssenge, eller hvad er planen?

Sygeplejerskekonflikt: Regeringen vil gøre mæglingsskitse til lov

Torsdag præsenterede regeringen det forkastede mæglingsforslag som lovforslag for at stoppe sygeplejerskekonflikten. Sygeplejerskernes formand er vred, og Danske Regioner og KL er ærgerlige over, at konflikten ikke kunne løses ved forhandlingsbordet.

I Viborg tror de på, at velfærdsaftalen vil gavne de ældre

Velfærdsaftalen har høj prioritet i Viborg Kommune, der er ved at indsamle ‘drømmescenarier’ fra borgere og medarbejdere, inden man skal finde de prøvehandlinger, man vil teste i det treårige projekt med fri ældrepleje .

Ny målsætning: Nul hoftebrud i Region Nordjylland

Efter at det er lykkedes Region Nordjylland at nedbringe antallet af operationer for hoftebrud væsentligt, er ­målet nu også så vidt muligt at få has på de sidste. Det er til gengæld også det sværeste.

Annonce