Jævnlig supervision fremmer fagligheden og forebygger omsorgstræthed

Flere komplekse borgerforløb og stigende krav fra pårørende slider på mange ansatte i ældre- og hjemmeplejen. I Høje-Taastrup Kommune får ledere og medarbejdere ved Sundheds- og Omsorgscentret tilbudt supervision for at fremme den faglige refleksion og mindske følelsesmæssig træthed.

Annonce

Ny uddannelse i samfundsjura er vigtig for kommunerne

Kompleks lovgivning og komplicerede problemstillinger kalder på medarbejdere med en baggrund i både jura og politikudvikling, mener kommunaldirektør i Holbæk, der glæder sig over ny uddannelse i samfundsjura.

@MetteKierkgaard @SophieLoehde #strukturkommission #afbureaukratisering #kompol

I den kommunale ældrepleje bruger vi mindst 1.500 fuldtidsstillinger årligt på, at nogle sundhedsfaglige skal være visitatorer, der skal bestemme, hvad andre sundhedsfaglige medarbejdere, som ellers arbejder tæt på og derfor kender borgerne, skal gøre med og for de borgere, der får hjælp fra en kommune. Det er komplet absurd, skriver Sidsel Vinge.

Annonce

Mange får maden galt i halsen

Borgere med dysfagi har stærkt forringet livskvalitet, og lidelsen kan have store samfundsøkonomiske konsekvenser for kommuner og regioner, siger seniorforsker. Flere kommuner har øget fokus på dysfagi.

Se flere jobs