Helene Probst: 200 siders fagligt oplæg til 10-årsplan for Psykiatrien indeholder kun det mest nødvendige

I dag, torsdag 13. januar, har Sundhedsstyrelsen offentliggjort det længe ventede faglige oplæg til en 10-årsplan for psykiatrien. Et oplæg, som fagfolk håber, vil danne grundlag for regeringens politiske udspil. På trods af at det er et omfattende oplæg, er der kun blevet plads til det mest nødvendige, og intet i oplægget kan vælges fra, siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen.

Annonce

Annonce

KL og Danske Regioner støtter fagligt oplæg for psykiatriplanen

Mens Danske Regioner bakker fuldt op om fagligt oplæg til en psykiatriplan, er KL mere lunkne ved oplægget. Oplægget vil give kommunerne mulighed for at løfte socialpsykiatrien, men socialudvalgsformand er bekymret for, at indsatser ikke løfter hverdagens drift nu og her.

Fagligt oplæg til 10-årsplan for psykiatrien prioriterer børn og unge

Sundhedsstyrelsen præsenterer i dag det faglige oplæg for den 10-årsplan for psykiatrien, Socialdemokratiet gik til valg på i 2018. Hvis politikerne lytter til fagfolkene, står personer med de sværeste psykiske lidelser og børn og unge med psykisk mistrivsel i første række til at få bedre behandling. Børne- og ungdomspsykiatrisk formand glæder sig ved udsigten til tidligere diagnosticering.

DEN GYLDNE TRÅD

NY FRIST: Hvem fortjener Den Gyldne Tråd 2022?

Kommunal Sundhed hædrer igen i år årets bedste, nye initiativ i det nære sundhedsvæsen med prisen Den Gyldne Tråd. Indstil din kandidat senest 8. marts her.

De første prøvehandlinger mod en fri ældrepleje er i gang

Viborg har igangsat sine første prøvehandlinger i arbejdet med velfærdsaftalen om fri ældrepleje, hvor medarbejdere tror på, at ny registrering af klippekort månedligt kan mindske det administrative tidsforbrug med en dag pr. plejecenter.

Se flere jobs