Diagnostisk sikkerhed bør opprioriteres

En ny analyse viser, at cirka en tredjedel af alle alvorlige og dødelige hændelser er relateret til den diagnostiske proces. Der sker fejl i alle led af processen herunder blandt andet i hjemmeplejen, og derfor bør indsatsen mod fejl styrkes i hele patientforløbet, anbefaler Inge Kristensen, direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Annonce

Annonce

Store forskelle i kommunernes evne til at fastholde ansatte i ældreplejen

Mens kommunerne Herlev og Bornholm er bedst til at holde på de ansatte i ældreplejen, har Gribskov og Rebild haft den største personaleudskiftning, viser analyse fra tænketanken Cepos. Analysen dokumenterer også, at ansatte i hjemmeplejen generelt skifter job oftere end ansatte på plejehjem.